Formålet med Sapere Aude

Det Frie Forskningsråds Sapere Aude sigter mod at udvikle dansk forskning gennem uddeling af bevillinger til de dygtigste forskere i Danmark.

Styrkelse af unge forskertalenter

DFF vil med Sapere Aude synliggøre mulige karriereveje og skabe rollemodeller for yngre forskere.

Unge forskertalenters ressourcer skal bringes i spil. Regeringen har som led i opfyldelsen af Barcelona-målsætningerne besluttet at øge antallet af ph.d.-studerende markant.

Forudsætningen for at Danmark kan realisere det fulde udbytte af indsatsen på forskeruddannelsesområdet er, at forskningsmiljøerne kan gøre brug af de mest talentfulde af de kandidater, der opnår en ph.d.-grad.

Sapere Aude bidrager til at fastholde de allerbedste talenter på tværs af institutionstilhørsforhold og giver excellente forskere mulighed for at vende tilbage til en dansk institution efter et udenlandsophold eller tage ud for at styrke netværk og karriere. Sapere Aude giver samtidig danske institutioner mulighed for at tiltrække de ypperste forskertalenter fra udlandet.

Springbræt for forskningens elite

Sapere-Aude skal udgøre et springbræt for elitens muligheder for at søge og opnå bevillinger hos betydelige internationale råd og fonde. Særligt fokuserer Sapere Aude på at styrke danske ansøgeres konkurrencedygtighed i ansøgerfeltet til Det Europæiske Forskningsråd (ERC).

Sapere Aude vil skabe incitamenter til at søge store internationale puljer, fx ERC og EU’s 7. rammeprogram – dels ved at skabe de bedst mulige rammer til udvikling af exceptionelle forskningsprojekter, dels ved at forberede ansøgere til internationale ansøgningsprocesser ved at foretage interview som en del af udvælgelsesproceduren.

Senest opdateret 29. juni 2016