DFF-Forskertalent 2014

Christian Olaf Christiansen
Postdoc, ph.d., født 1980
Dan Ploug Christensen
Postdoc, ph.d., født 1980
Dennis Krog Persson
Postdoc, ph.d., født 1981
Fatemeh Ajalloueian
Ph.d., født 1982
Henrik Lundell
Postdoc, ph.d., født 1981
Iben Rønn Veland
Postdoc, ph.d., født 1982
Jens Arnholtz
Adjunkt, ph.d., født 1977
Joakim Mark Andersen
Postdoc, ph.d., født 1984
Kasper A. Borup
Postdoc, ph.d., født 1986
Kasper Steen Pedersen
Ph.d., født 1986
Kirstine Kirkegaard
Læge, ph.d., født 1978
Kristian Kjellerup Kjeldsen
Postdoc, ph.d., født 1980
Kristine Steen Jensen
Postdoc, ph.d., født 1981
Krzysztof Iwaszczuk
Adjunkt, ph.d., født 1984
Lasse Nielsen
Postdoc, ph.d., født 1982
Line Hagner Nielsen
Postdoc, ph.d., født 1981
Line Vej Ugelvig
Postdoc, ph.d., født 1979
Lone Wandahl Mouyal
Adjunkt, ph.d., født 1982
Louise Kruse Jensen
Dyrlæge, ph.d., født 1983
Louise von Stechow
Postdoc, ph.d., født 1983
Luis Toledo
Postdoc, ph.d., født 1979
Lykke Sylow
Postdoc, ph.d., født 1982
Martin Sparre
Ph.d., født 1986
María Escudero Escribano
Postdoc, ph.d., født 1983
Mette Laursen
Postdoc, ph.d., født 1982
Mette Rathje
Postdoc, ph.d., født 1981
Peer Schouten
Postdoc, ph.d., født 1983
Rikke Frank Jørgensen
Forsker, ph.d., født 1966
Simon Jon McIlroy
Postdoc, ph.d., født 1982
Stefan Stender
Læge, ph.d., født 1979
Sune Precht Reeh
Postdoc, ph.d., født 1986
Søren Ulstrup
Postdoc, ph.d., født 1987
Thomas Bøgevald Bjørnsten
Postdoc, ph.d., født 1976
Thorbjørn Frej Krejsgaard
Postdoc, ph.d., født 1980
Tim Lynagh
Postdoc, født 1983
Tobias Lindstrøm Jensen
Postdoc, født 1981
Tor Biering-Sørensen
Postdoc, ph.d., født 1984
Tue Heesgaard Jepsen
Ph.d.-studerende, født 1985
Valentina Tartari
Adjunkt, ph.d., født 1983
Yinying Wei
Postdoc, ph.d., født 1981