Thomas Bøgevald Bjørnsten

Postdoc, ph.d., født 1976

Thomas Bøgevald Bjørnsten

Fagområde

Æstetik, medieteori, kunsthistorie.

Forskningsprojekt

Fra data til meningsfuld erfaring - vores digitale virkelighed forstået gennem eksperimentel visuel og lydlig mediering.

 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Fra jeg i 1980’erne erhvervede den første hjemmecomputer, har min interesse for digitale teknologier været uafbrudt. Men særligt i arbejdet med min ph.d.-afhandling blev der åbnet for at koble denne dybe fascination af det digitale felt med min viden om visuel og auditiv betydningsdannelse i et æstetisk perspektiv. Jeg har løbende beskæftiget mig med æstetiske spørgsmål og teorier, ikke blot i en snæver kunsthistorisk optik, men som metode til grundlæggende at forstå det komplekse samspil mellem omverden, objekter og subjektiv sansning, der gør, at vi kan skabe betydning og kommunikativ handling.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Når jeg arbejder med spørgsmål om f.eks. digitale formater, big data og teknologisk 'kodning' af vores sanseapparat, så sker det dels ved at analysere konkrete kunstneriske praksisser, der eksperimentelt udforsker data gennem lyd og billeder, og dels ved at se på hvordan andre videnskabelige områder anvender digitale audiovisuelle simuleringer og modeller til at repræsentere og fortolke data. Jeg ønsker således i vidt omfang at etablere en konstruktiv – men ikke nødvendigvis gnidningsfri – dialog med bl.a. dataloger og software-udviklere, hvis forståelse af de digitale teknologiers bagvedliggende mekanismer er en forudsætning for kritisk og kompetent at kunne bidrage med nye indsigter i forhold til projektets undersøgelsesmateriale. Herudfra er det intentionen, at projektet også får en brobyggende og formidlingsmæssig funktion; både som et interdisciplinært akademisk udviklingsarbejde og som et eksempel på humanistisk forskning der samler forskellige fagfelter for at belyse et højaktuelt, samfundsrelevant emne.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Først og fremmest gør programmet mig i stand til at etablere og indgå i en række vigtige forskningssamarbejder på nationalt og internationalt niveau. Mange aktuelle videnskabelige studier af bl.a. computerteknologier og big data foregår ikke blot på tværs af faggrænser, men udvikles også i et voldsomt tempo og i omskiftelige miljøer. I kraft af programmet får jeg nu mulighed for at arbejde opdateret og deltage aktivt i den videnskabelige proces, gennem aftaler om ophold som gæsteforsker ved førende europæiske og amerikanske forskningsinstitutioner.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor ved Aarhus sammen min hustru og vores to børn på henholdsvis fire og halvandet år.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Helsingør, student fra Ringkjøbing Gymnasium og bopæl i Aarhus.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Making sense of data – understanding digital reality through contemporary artistic practices of visualization and sonification.

Kontaktoplysninger

Thomas Bøgevald Bjørnsten. Telefon: 8715 1252, 6130 8582; e-mail: aesttbk@dac.au.dk.

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Arts, Institut for Æstetik og Kommunikation, Æstetik og Kultur.

Senest opdateret 27. maj 2016