DFF-Ung Eliteforsker 2008

Viser 1-24 af 24 resultater
Jacob Busch
En undersøgelse af forholdet imellem slutning til den bedste forklaring og uundværlighedsargumenter
Anders Ehlers Dam
Den moderne apokalypse. En linje i europæisk kulturkritik
Mia Münster-Swendsen
Politisk motiveret blodsudgydelse blandt de nordeuropæiske samfundseliter i perioden 1000-1300. Et komparativt studie i social forandring og skabelsen af moderne europæiske værdier
Götz Nordbruch
Arabiske studerende i mellemkrigstidens Europa
Marcus Thomas Pius Gilbert
Forøge virkningen af analyse af forhistorisk DNA
Christina Lunde
Hemmeligheden bag verdens sejeste planter
Jesper Milàn
I krokodillernes fodspor
Stergios Piligkos
Fremstilling og karakterisering af enkeltmolekyle-magneter fra sjældne jordarter
Michael Marc Wolf
‘Spooky action in quantum matter’
Kasper Møller Hansen
Effekten af valgkampen op til et folketingsvalg på vælgerne?
Mads Meier Jæger
Betydningen af sociale risikofaktorer i barndommen for børns livschancer
Jørgen Møller
Den tidligere kommunistiske verden mellem fortid og nutid. En kortlægning af statsdannelsesprocessers politiske virkninger
Mark Schram Christensen
Hvordan hjernen får mennesker til at tro, at de bevæger sig
Anja Pernille Einholm
Struktur og funktion af natrium/kalium-pumpen: Er natrium/kalium-pumpen involveret i cellesignalering og hvad er dens rolle i en arvelig form for parkinsonisme?
Anders Peter Hviid
Epidemiologiske studier af medicinsikkerhed under graviditeten og iblandt børn
Niels Jessen
Fedtvæv, fremtidigt mål for diabetes-forebyggelse? Effekter af fysisk træning og forebyggende medicinsk behandling
Niels Mailand
Kortlægning af nye molekylære signaleringsveje i forsvarssystemet mod DNA-skader
Ulrik Lund Andersen
Korrektion af fejl i kvantekommunikation
Alexandra Boltasseva
Optisk visualisering på nanometerskala
Thomas Lundin Christiansen
Spændingers indflydelse på metallegeringer
Niels Asger Mortensen
Optik til lab-on-a-chip systemer
Henrik Toft Simonsen
Produktion af lægemidlet thapsigargin mod prostatakræft ved brug af mosset Physcomitrella patens
Jan Østergaard
Kommunikation af digitalt tv
Thomas Mailund Jensen
IT-teknikker til analyse af arvelige sygdomme