DFF-Forskningsleder 2011

Viser 1-34 af 34 resultater
Ebbe Sloth Andersen
Postdoc, ph.d., 35 år, Aarhus Universitet. Forskningsprojekt: Nanoskala-måleapparat samlet af DNA til detektion af små molekyler og sygdomssignaler.
Steffen Andersen
Professor mso, ph.d., 35 år, Copenhagen Business School. Forskningsprojekt Økonomisk adfærd: Registerbaserede eksperimenter.
Rune Willestofte Berg
Lektor, ph.d., 36 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Struktur og funktion af netværk af nerveceller i centralnervesystemet.
Fabio Cammarano
Adjunkt, ph.d., 42 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Et kig i jordens indre: Kortlægning af temperaturfordeling og sammensætning af kontinenters rødder.
Rasmus Fensholt
Lektor, ph.d., 41 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Er ørkenspredning en global tendens? Brug af satellitter til bestemmelse af plantevækst på klodens tørre områder.
Peter Fristrup
Adjunkt, ph.d., 33 år, Danmarks Tekniske Universitet. Forskningsprojekt: Nye kemiske reaktioner til nye udfordringer - nye veje til materialer og lægemidler, når olien forsvinder.
Mariola Monika Golas
Adjunkt, ph.d., 34 år, Aarhus Universitet. Forskningsprojekt: Karakterisering af molekylære mekanismer, der bidrager til funktionstab og celledød af nerveceller.
Anja Groth
Lektor, ph.d., 36 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Kortlægning af molekylære mekanismer vigtige for overførslen af epigenetisk information under celledeling.
Thomas Habekost
Lektor, ph.d., 38 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Hjernens aktivitetsniveau og evnen til at være opmærksom.
Kurt Højlund
Overlæge, klinisk lektor, ph.d., 44 år, Syddansk Universitet. Forskningsprojekt: Nye cellulære processers betydning for udvikling af insulinresistens i muskelvæv ved fedme og type 2 diabetes.
Klaus Lindgaard Høyer
Lektor, afdelingsleder, dr.med., 39 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Krop og person mellem del og hel: Kropslige udvekslinger og personopfattelser i det 21. århundredes medicin.
dynamisk liste
dynamisk liste
Rene Jørgensen
Ph.d., 38 år, Statens Serum Institut. Forskningsprojekt: Karakterisering af toksiner fra patogene bakterier kan bane vejen for nye alternativer til konventionel antibiotika.
Jakob Kongsted
Adjunkt, ph.d., 35 år
Søren Leth-Petersen
Professor, ph.d., 40 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Pensionsopsparing.
Johannes Overgaard
Lektor, ph.d., 39 år. Aarhus Universitet. Forskningsprojekt: Kuldetolerance hos insekter: Fysiologiske tilpasninger til lave temperaturer.
Rune Linding
Gæsteprofessor, ph.d., 37 år, Danmarks Tekniske Universitet. Forskningsprojekt: Netværksmedicinsk studie af cancer.
Morten Axel Pedersen
Lektor, ph.d., 41 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Villet Uvillethed: Etnografiske Studier af Forvrængede Intentioner.
Claus Juul Løland
Lektor, ph.d., 40 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: En ny forståelse for neurotransmitter-transporteres funktion – en mulig forklaring på effekten af antidepressiv medicin og kokain.
Mikael Rask Madsen
Professor og centerleder, Dr., 39 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Det internationale retsvæsen: En analyse af dets fremvækst og konsekvenser.
Petar Popovski
Lektor, ph.d., 37 år, Aalborg Universitet. Forskningsprojekt: Nytænkning af mobiltelefonnetværket for at imødekomme fysiske objekter, sensorer og maskiner.
Rikke Louise Meyer
Lektor, ph.d., 38 år, Aarhus Universitet. Forskningsprojekt: Kunsten at klæbe: Hvordan bakterier hæfter sig til overflader og danner biofilm.
Christian Frithiof Niordson
Lektor, ph.d., 36 år, Danmarks Tekniske Universitet. Forskningsprojekt: Avanceret materialemodellering på mikroskala.
Jesper Velgaard Olsen
Professor mso, ph.d., 37 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Global massespektrometrisk analyse af kinasehæmmeres effekt på cellulære signaleringsnetværk i kræftceller.
Kim Furbo Rewitz
Adjunkt, ph.d., 36 år, Roskilde Universitet. Forskningsprojekt: Hvordan reguleres hormonproduktionen ved kønsmodning og reproduktion?
Lasse Riemann
Lektor, ph.d., 39 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Kvælstoffikserende bakteriers rolle i havet.
Morten Risager
Lektor, ph.d., 38 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Hvordan forstår man negativt krummede flader ved hjælp af deformation?
Morten Risager
Lektor, ph.d., 38 år
Søren Serritzlew
Professor mso, ph.d., 36 år, Aarhus Universitet. Forskningsprojekt: Hvordan drives den offentlige sektor bedst? Betydningen af organisering og samarbejde med borgerne.
Jakob Grue Simonsen
Lektor, ph.d., MBA, 36 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Hvordan kan matematiske strukturer fra logik og algebra benyttes til at afgøre sværhedsgraden af problemer, som kan løses med computere?
Søren Sindbæk
Lektor, ph.d., 36 år, Aarhus Universitet. Forskningsprojekt: ENTREPOT – maritime udvekslingsnetværk og urbanisering i Global Middelalderarkæologi.
Kristian Sommer Thygesen
Lektor, ph.d., 34 år, Danmarks Tekniske Universitet. Forskningsprojekt: Computerbaseret design af nye materialer til elektronik og solceller baseret på organiske molekyler.
Lotte Thomsen
Adjunkt, ph.d., 37 år, Københavns Universitet. Forskningsprojekt: Det sociale livs grammatik: Basale relationelle byggeklodser og betydningen af relationelle forståelser og præferencer for menneskets liv og holdninger.
Asbjørn Steglich-Petersen
Lektor, ph.d., 34 år, Aarhus Universitet. Forskningsprojekt: Modal erkendelse.