Frederik Christian Krebs

Professor, ph.d., Frederik Christian Krebs (født 1970)

SA3_Frederik Christian Krebs.jpg
Frederik Christian Krebs - klik på billedet for at se stor version

Fagområde

Kemi, materialevidenskab, solceller, organisk elektronik, rulle-til-rulle trykning og processering.

Forskningsprojekt

Bæredygtig fremstilling og genbrug af plastsolceller med meget lavt energiindhold.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Ønsket om at finde en måde, hvorpå verden kan forsynes med bæredygtig energi, har nogle løsninger, men ønsket om at dette finder sted uden stort aftryk på naturen, forudsætter et enormt kendskab til alle processer i løsningen. Ofte er ”rene” teknologier ikke rene i deres tilblivelse og der kan rejses tvivl om, hvorvidt de er til reel gavn for kloden. Projektet skal sikre at plastsolceller fremstilles og genvindes/bortskaffes, således at det er til reel gavn for det globale samfund; i såvel tilblivelsen, i brugen og ved tilendebringelsen.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det er en kæmpe udfordring at fremstille noget med et meget lavt energiindhold, der er i stand til at frembringe brugbar energi i en grad, der overstiger indholdet, med en hurtighed på få uger og som endvidere kan bortskaffes på forsvarlig vis.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det vil give mig muligheden for at bevise, at Danmark kan gøre en forskel.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er en almindelig familiefar, der er gift og har to børn. Jeg har et indædt ønske om at sikre menneskehedens, og især mine børns, fremtid både med henblik på energi men også ressourceforbrug og ressourceforvaltning. Jeg er forsker og ved, at jeg gennem denne rolle kan afdække og udelukke muligheder, men også at det kun er én lille rolle blandt de mange, der skal til for at nå det overordnede mål.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Glostrup, student fra Holte gymnasium og bopæl i Gladsaxe kommune.

Forskningsprojektets titel

Inks for fast processing of recyclable polymer solar cells.

Kontaktoplysninger

Frederik Christian Krebs. Telefon: 4677 4799; e-mail: frkr@dtu.dk.

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Energikonvertering og -lagring.

Senest opdateret 05. juni 2013