Jens Bukh

Professor, m.d., født 1960

Jens Bukh
Jens Bukh

Fagområde

Lægevidenskab, virologi og immunologi.

Forskningsprojekt

Nye muligheder for at dyrke hepatitis C i cellekulturer fremmer studier af lægemidler.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for forskning af hepatitis C opstod, da jeg som ung læge arbejdede med leversygdomme på Hvidovre Hospital. På det tidspunkt var det netop lykkedes for forskere i USA at identificere det virus, der forårsager sygdommen. Mit arbejde førte til et forskningsophold på National Institutes of Health i USA, hvor jeg stiftede bekendtskab med eksperimentel forskning, og jeg blev meget interesseret i studier af virus og dets livscyklus. Dette arbejde førte til, at jeg identificerede adskillige hovedgenotyper af hepatitis C virus og dets infektiøse sekvens, opdagelser der har haft stor betydning for min basale virusforskning i Copenhagen Hepatitis C Program (CO-HEP) på Københavns Universitet og Hvidovre Hospital.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Hepatitis C virusinfektion, der kan føre til skrumpelever og leverkræft, forårsager 350.000 dødsfald årligt. Den nuværende behandling har begrænset effekt med mange bivirkninger, og der er ingen vaccine. Det har været et stort problem for forskning af hepatitis C virus, at det ikke har været muligt at studere patient-isolater i cellekultursystemer, og det er denne udfordring, som mit projekt adresserer. Projektet skal således tilvejebringe basal viden om nødvendige virus og værtsfaktorer, en viden der kan anvendes til arbejdet med at generere betingelserne for at kunne dyrke patient-isolater af de forskellige genotyper direkte. De nye eksperimentelle systemer vil tillade banebrydende studier af hepatitis C virus og dets livscyklus med store perspektiver for medicin- og vaccineudvikling. De vil endvidere gøre det muligt at teste antivirale lægemidler rettet specifikt mod alle hepatitis C proteiner og dermed tillade studier, der kan bidrage til, at den enkelte hepatitis C patient kan tilbydes den optimale medicinske behandling.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er naturligvis en stor anerkendelse af min hidtidige forskning at få en Topforskerbevilling i Sapere Aude-programmet, hvilket sammen med den finansielle del udgør en spændende mulighed for at fortsætte udviklingen af den frie forskning i mit forskningsprogram. Muligheden for at styrke visse basale forskningsområder gør, at jeg kan sætte nye spændende mål for min forskning, der involverer risikobetonede forskningssatsninger. Samarbejdet med andre nationale og internationale forskningsmiljøer kan endvidere styrkes. Den basale forskning med at etablere nye eksperimentelle systemer vil få betydning for den fremtidige behandling af patienter med hepatitis C og for vaccineudvikling, hvilket har været de ultimative mål med min forskningskarriere.

Lidt om mennesket bag

Jeg har to børn, Clara på 15 år og Niels Johan på 13 år. Jeg bruger det meste af min sparsomme fritid på familieaktiviteter i og omkring Præstø. Holder meget af lange gåture i naturen. Endvidere holder jeg meget af at møde andre i lokalområdet med anden profession.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Flade på Mors, student fra Morsø gymnasium og bopæl i Vordingborg Kommune.

Forskningsprojektets titel

Unravelling the obstacles to culturing hepatitis C virus genotypes 1-7: new opportunities for in vitro studies of antivirals.

Kontaktoplysninger

Jens Bukh. Telefon: 3862 6380, 2341 8969; e-mail: jbukh@sund.ku.dk.

Forskningsinstitution

Københavns Universitet, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi (ISIM).

Senest opdateret 17. juni 2014