Internationalt samarbejde

En vigtig målsætning for Danmarks Frie Forskningsfond er at styrke og videreudvikle internationaliseringen af dansk forskning. Målet er at sikre, at de bedste danske forskere og forskergrupper får mulighed for at koordinere og udvikle deres forskningssamarbejde på tværs af landegrænserne.

Nordisk forskningssamarbejde

GlobusNordiske Samarbejdsnævn (NOS) består af forskningsrådene i de fem nordiske lande og har primært til opgave at finansiere fællesnordiske forskningsaktiviteter. Danmarks Frie Forskningsfond er medlem af samarbejdsnævnene for humanistisk og samfundsvidenskabelig, naturvidenskabelig samt medicinsk forskning.

NordForsk er en forskningsrådgivende og -finansierende organisation under Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U).

Europæisk forskningssamarbejde

Den Europæiske Unions støtte til forskning og udvikling gives via flerårige rammeprogrammer. Det nuværende 7. rammeprogram (FP7) har et budget på over €50 mia. og består primært af fem særprogrammer (COOPERATION, IDEAS, PEOPLE, CAPACITIES og Det Fælles Forskningscenter). FP7 afløses i 2014 af det nye rammeprogram, Horizon 2020, som har et foreslået budget på €71 mia.

Foruden rammeprogrammerne lægger Danmarks Frie Forskningsfond særlig vægt på forskningssamarbejdet inden for European Research Area Net og European Research Council (ERC).

Science Europe afløste i 2011 den mere uformelle organisation af formændene for de europæiske forskningsråd, EUROHORCs, som den nye forskningspolitiske stemme i Europa. Organisationens primære opgave er at udøve indflydelse på europæisk, og især EU's forskningspolitik. Danmarks Frie Forskningsfond deltog aktivt i etableringen af Science Europe og er nu medlem af organisationen.

Foruden Science Europe er rådet medlem af European Science Foundation (ESF), som er en sammenslutning af forskningsråd og lignende organisationer i Europa, der blandt andet har til formål at fremme den frie, forskerinitierede forskning. Danmarks Frie Forskningsfonds medlemskab af ESF giver danske forskere adgang til at deltage i organisationens mange aktiviteter.   

Globalt forskningssamarbejde

Danmarks Frie Forskningsfond søger at fremme danske styrkeområders muligheder for samarbejde med stærke forskningsmiljøer i vækstlande i og uden for Europa. Eksempler herpå er samarbejdet med National Science Foundation i USA og de nyetablerede brohoveder og innovationscentre i udvalgte internationale forskningsmiljøer i nye vækstområder. Hertil har rådet deltaget aktivt i etableringen af Global Research Council.

Senest opdateret 21. august 2017