Nyt fra Danmarks Frie Forskningsfond

 

 

Viser 1-30 af 30 resultater
Rygstød til den frie forskning i finanslovsudspil
Publiceringsdato 31. august 2017 Finanslovsudspil og reserve lægger op til øgede investeringer i fri nybrudsforskning, som skal komme uddannelse, samfund og erhverv til gode. – Godt for forskningen og det danske samfund, siger Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand for Danmarks Frie Forskningsfond.
Danmarks Frie Forskningsfond annoncerer opslag til HERA JRP IV ’Public Spaces: Culture and Integration in Europe’
Publiceringsdato 29. august 2017 Det nye fælleseuropæiske opslag HERA JPR ’Public Spaces: Culture and Integration in Europe’ giver nu danske forskere mulighed for at søge forskningsmidler til transnationale forskningsprojekter. Ansøgningsfrist for interessetilkendegivelser (outline proposals) er d. 24. oktober 2017 kl. 14.00 CST.
Danmarks Frie Forskningsfond er en realitet per 1. juli 2017
Publiceringsdato 30. juni 2017 Lov om Danmarks Frie Forskningsfond får virkning fra den 1. juli 2017. Det betyder afsked med fondens tidligere navn (Det Frie Forskningsråd) og videreførelse af rådsopgaven med at finansiere den frie forskning i Danmark efter den 1. juli 2017 i Danmarks Frie Forskningsfond.
20 millioner kroner til forskeruddannelse uden for universiteterne
Publiceringsdato 28. juni 2017 Det Frie Forskningsråd uddeler 20 millioner kroner til ph.d.-stipendier, der skal gennemføres på forskningsinstitutioner uden for universiteterne. Otte talentfulde ph.d.-studerende kan nu indlede en forskerkarriere på bl.a. SFI, KADK og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Det Frie Forskningsråd sender to forskertalenter til årets nobeltræf i Tyskland
Publiceringsdato 23. juni 2017 I slutningen af juni afholdes det 67. Lindau Nobel Laureate Meeting i Bodensee i Tyskland. Det Frie Forskningsråd sender to forskertalenter til konferencen, som i år er dedikeret til kemien.
Nyt opslag fra Det Frie Forskningsråd: Én milliard kroner til originale forskningsidéer
Publiceringsdato 01. juni 2017 Med Det Frie Forskningsråds opslag for efteråret 2017 og foråret 2018 kan forskere inden for alle videnskabelige hovedområder søge om støtte til skelsættende forskningsaktiviteter, der leverer vigtig viden til samfundet.
Rekordstor søgning til eliteinitiativet Sapere Aude
Publiceringsdato 24. maj 2017 Mange dygtige forskere vil være forskningsledere. Ansøgningsbunken til Det Frie Forskningsråd er næsten firedoblet på syv år. - Glædeligt med stor virketrang og idérigdom blandt forskerne, men vi må desværre skuffe mange højtkvalificerede ansøgere, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.
Indkaldelse af nye rådsmedlemmer til den kommende Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)
Publiceringsdato 04. maj 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelse indkalder forslag til medlemmer af DFF med frist fredag den 9. juni 2017 kl. 16.00.
Det Frie Forskningsråd investerer over en halv milliard kroner i 200 nye forskningsidéer
Publiceringsdato 04. maj 2017 Det Frie Forskningsråd har uddelt 633 millioner kroner til fri forskning. 200 projekter igangsættes i forskningsmiljøer landet over fra i dag. Forskerne får med pengene rum til at forfølge originale idéer fra forskning i unges fremtidsdrømme til 3D teknologi og ny lægemiddelteknologi.
Vær med til at sikre stærke kræfter til den kommende Danmarks Frie Forskningsfond (DFF)
Publiceringsdato 04. maj 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelse indkalder forslag til medlemmer af DFF's bestyrelse og til medlemmer af de fem faglige forskningsråd. Frist for indsendelse af forslag fredag den 9. juni 2017 kl. 16.00
Det Frie Forskningsråds nyhedsbrev april 2017
Publiceringsdato 12. april 2017 Excellent forskning skal prioriteres i ny forskningsstrategi - læs Peter Munk Christiansens indlæg. Få appetit på events ved Forskningens Døgn og læs om effekten af bevillinger fra Det Frie Forskningsråd i anledning af ERC’s 10 års jubilæum. Læs om årsrapport 2016 og fem originale forskningsidéer.
Årsrapport: 386 nye idéer til fødekæden i dansk forskning i 2016
Publiceringsdato 04. april 2017 Det Frie Forskningsråd har med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,4 millioner kroner finansieret 386 forskningsidéer for en samlet sum af knap 1 milliard kroner. Projekterne afspejler dansk forsknings originalitet her og nu. Årsrapporten opsummerer højdepunkter i 2016 og offentliggøres i dag.
Video: Mindre bevillinger sætter idéer i gang
Publiceringsdato 03. april 2017 Det Frie Forskningsråd har med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,4 millioner kroner finansieret 386 idéer i 2016 for en samlet sum af knap 1 milliard kroner. - Takket være bevillingen kan vi bedrive grundforskning og udfordre robotteknologien, siger forsker Marco Nørskov.
Forskere finansieret af Det Frie Forskningsråd har succes med at opnå Det Europæiske Forskningsråds bevillinger
Publiceringsdato 20. marts 2017 Det Frie Forskningsråd glæder sig - ca. 60 procent af de danske forskere, der i 2007-2015 modtog Det Europæiske Forskningsråds (ERC) bevillinger, har fået en eller flere bevillinger fra Det Frie Forskningsråd. I anledning af ERC’s 10-års jubilæum har Det Frie Forskningsråd opgjort sine tal.
Forskningen har mange spredningsveje: Ny rapport kortlægger metoder til måling af forskningens impact
Publiceringsdato 15. marts 2017 Det Frie Forskningsråd offentliggør rapport om toneangivende metoder i Europa og USA til måling af den offentlige forsknings samfundseffekter. Positivt, at udlandet værdisætter forskningens styrker og samfundseffekter bredt, det kan vi lære af, siger bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.
Forskningsledere får bedre mulighed for at søge Sapere Aude-initiativet
Publiceringsdato 26. januar 2017 Det Frie Forskningsråd styrker Sapere Aude initiativet. Forliget om fordeling af forskningsreserven i 2017 giver rådet økonomi til fem forskningslederprojekter mere til knap 30 millioner kroner udover de planlagte 20 projekter.
Det Frie Forskningsråd har ansøgningsfrist marts og april 2017
Publiceringsdato 10. januar 2017 Ansøgningsblanketter er nu klar
NOS-HS: Opslag om eksplorative workshops
Publiceringsdato 21. december 2016 Det nordiske samarbejdsorgan for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS) åbner den 18. januar 2017 for ansøgninger om støtte til Serier af eksplorative workshops 2017-2018. Ansøgningsfristen er den 21. marts 2017.
Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen i spidsen for Det Frie Forskningsråd ekstra to år
Publiceringsdato 29. november 2016 Professor Peter Munk Christiansen genudpeges til hvervet som bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, der skal løfte nye opgaver i 2017. Desuden genudpeges professorerne Jane Hvolbæk Nielsen og Henrik Toft Sørensen til bestyrelsen. 15 nye medlemmer tiltræder også rådsarbejdet fra det nye år.
Nyhedsbrev - November 2016
Publiceringsdato 23. november 2016 Læs om seminar for Sapere Aude: DFF-Forskningtalenter, konference om internationalisering af dansk forskning og få indblik i Det Frie Forskningsråds nye beføjelser i 2017.
Det Frie Forskningsråds sekretariat får ny adresse i Odense
Publiceringsdato 11. november 2016 Sekretariatet til Det Frie Forskningsråd skifter adresse til Asylgade i Odense. Åbningen fejres i dag med indbudte gæster og taler af bl.a. uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs, borgmester Anker Boye og rådets bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen.
Internationalisering som drivkraft for excellente forskningsresultater
Publiceringsdato 02. november 2016 Det Frie Forskningsråd samler i dag forskningsordførere, repræsentanter fra miljøerne, erhvervsliv og organisationer til debat om, hvordan internationalisering af dansk forskning mest effektivt fører til toppræstationer til gavn for dansk forsknings succes.
Det Frie Forskningsråd får nye beføjelser og nyt navn
Publiceringsdato 17. oktober 2016 Ny politisk aftale lægger op til nye beføjelser og navneændring for Det Frie Forskningsråd, der fremover skal hedde Danmarks Frie Forskningsfond. Bestyrelsesformand Peter Munk Christiansen glæder sig over, at de nye rammer styrker den nye fonds arbejde med at finansiere topforskningen i Danmark.
20 millioner kroner til forskning på nationale forskningsinstitutioner
Publiceringsdato 14. oktober 2016 Det Frie Forskningsråd udmønter 20,5 millioner kroner til, at forskeruddannelse uden for universiteterne kan startes op på nationale forskningsinstitutioner. Otte lovende ph.d.-studerende vil bl.a. inddrage den særlige videnskapacitet på Forsvarsakademiet, DIIS og KADK i deres forskningsprojekter.
5 millioner kroner til forskning i reformationens betydning for det danske samfund
Publiceringsdato 30. september 2016 Det Frie Forskningsråd har ved en særlig bevilling på finansloven støttet projektet ”Lutheranism and societal development in Denmark”, der skal belyse reformationens betydning for dansk samfundsudvikling. Projektet indgår i 2017-fejringen af 500-året for reformationen.
Det Frie Forskningsråd - 5 veje til forskningsimpact
Publiceringsdato 21. september 2016 Det Frie Forskningsråd peger på fem centrale veje til forskningens impact på samfundet. Det drejer sig om forskningens betydning for danske virksomheder, den offentlige sektor, uddannelsessystemet, lovgivning og regulering og den kulturelle udvikling i samfundet.
Video: Vi er hele tiden på jagt efter den gode idé
Publiceringsdato 21. september 2016 Jane Hvolbæk Nielsen, professor på DTU, peger på den brede samfundsimpact af fri forskning. Specifikt tilfører den frie forskning industrien nye idéer. ”Det er interessant for os”, siger Vice President Tine Stensbøl, Lundbeck. Begge er medlemmer af Det Frie Forskningsråds bestyrelse.
Regeringsudspil 2017 fastholder niveau for konkurrenceudsatte midler
Publiceringsdato 30. august 2016 Den frie forskning fastholdes på 2016 niveau i det samlede udspil til finanslov 2017 og i forslaget til udmøntning af forskningsreserven. Regeringen vælger dermed ikke at lukke hullet efter besparelserne i 2016 på Det Frie Forskningsråds budget til den banebrydende forskning.
Det Frie Forskningsråd opslår 1 milliard kroner til banebrydende forskning
Publiceringsdato 01. juli 2016 BEMÆRK: Efterårsfristen for ansøgninger falder ultimo september/primo oktober, cirka en måned tidligere end i foregående år. Rådet indkalder med Opslag E2016 og F2017 ansøgninger om bevillinger til banebrydende forskningsaktiviteter inden for alle videnskabelige hovedområder.
Internationalisering af dansk forskning får høj prioritet hos Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 30. juni 2016 Det Frie Forskningsråd satser markant på internationalisering af dansk forskning med afsæt i danske forskere. 1 milliard kroner udbydes i konkurrence uden tematiske eller faglige begrænsninger for at fremme de mest excellente forskningsprojekter med international tyngde.