Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd

Det seneste års bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd. Tidligere års bevillinger kan ses ved at vælge årstal i venstremenuen.

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

Få et samlet overblik over Det Strategiske Forskningsråds bevillinger siden rådet startede i 2004 på portalen:

Viser 1-15 af 15 resultater
Bevillinger fra InnovationsFonden til europæisk samarbejde om vand kvalitet – JPI Water
Publiceringsdato 26. juni 2014 InnovationsFonden samarbejder med en række europæiske lande om strategisk forskning i problemstillinger relateret til vandkvalitet.
Bevillinger fra InnovationsFonden til europæisk samarbejde om byforskning – JPI Urban Europe
Publiceringsdato 03. juni 2014 InnovationsFonden samarbejder med en række europæiske lande om strategisk forskning i problemstillinger relateret til byer. Samarbejdet foregår i JPI Urban Europe, og her er der netop givet 10 bevillinger til fælleseuropæiske forskningsprojekter, hvoraf Danmark er med i to af dem.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd – Bilateralt samarbejde med Indien, 2013
Publiceringsdato 29. januar 2014 I det bilaterale samarbejde med Indien har Det Strategiske Forskningsråd i år besluttet at støtte to projekter, der forsker i sundhedsvidenskabelig bioteknologi, med i alt 9,5 mio. kr.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd – Bilateralt samarbejde med Brasilien, 2013
Publiceringsdato 29. januar 2014 8,2 millioner til to dansk-brasilianske forskningssamarbejder i fødevarevidenskab.Det Strategiske Forskningsråd igangsætter to nye projekter, der bidrager til udvikling i fødevaresikkerhed i forhold til bioraffinering samt fødevare og sundhed.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Transport og Infrastruktur, 2013
Publiceringsdato 19. december 2013 To innovative transportprojekter skal være foregangseksempler på elektrificering af arbejdskøretøjer og optimering af skibstransport. Projekterne modtager i alt ca. 20 mio. kr. i støtte fra Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd – Bilateralt samarbejde med Kina, 2013
Publiceringsdato 18. december 2013 Det Strategiske Forskningsråd igangsætter med 10 millioner kr. to dansk-kinesisk forskningssamarbejder, der bidrager til integrationen af mere vedvarende energi i fremtidens intelligente el-system. Samarbejdet med Kina startede i 2009 og har nu resulteret i 14 dansk-kinesiske projekter.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd til Industriel Bioteknologi (ERA-IB2) i 2013
Publiceringsdato 17. december 2013 Tre projekter har fået bevilling fra Det Strategiske forskningsråd i forbindelse med det fjerde opslag i ERA-nettet omhandlende Industriel Bioteknologi (ERA-IB2). Det totale bevilgede beløb til den danske del af disse projekter er på 1 millioner euro.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund, 2013
Publiceringsdato 17. december 2013 To projekter har fået tilsammen 38 millioner kr. fra Det Strategiske Forskningsråds programkomité for individ, sygdom og samfund. Der blev søgt om over 1 mia. kr.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø, 2013
Publiceringsdato 17. december 2013 Det Strategiske Forskningsråd bevilliger 270 millioner kr. til 12 energiforskningsprojekter og to miljøteknologiprojekter får 30 mio. kr.
SPIR-bevilling 2013 inden for Fremtidens produktionssystemer: MADE
Publiceringsdato 16. december 2013 MADE - Platform for Future Production
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd, 2013
Publiceringsdato 16. december 2013 De danske forskningsmiljøer, der arbejder med sundhed, fødevarer og velfærd, får i dag tilført en meget stor forskningsbevilling på 147 mio.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier, 2013
Publiceringsdato 12. december 2013 Fem nye teknologiprojekter inden for områder med stort strategisk potentiale sættes nu i gang. Forskningsprojekterne er støttet af Det Strategiske Forskningsråds programkomite for strategiske vækstteknologier med ca. 80 millioner kr.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - Bilateralt strategisk samarbejde med Korea, 2013
Publiceringsdato 12. december 2013 Ti millioner kr. til dansk-sydkoreansk forskning i brændselsceller og biomasse
Ludomaniprogrammet 2013 er nu udmøntet af Det Frie Forskningsråd for Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 27. september 2013 Det Frie Forskningsråd|Samfund og Erhverv (FSE) har udmøntet midlerne efter indstilling fra et tværrådsligt udvalg ved FSE's uddeling den 19. og 20. september 2013. Det samlede ansøgte beløb var ca. 25 mio. kr., og den samlede pulje til uddeling var 4 mio. kr
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd – JPI Urban Europe
Publiceringsdato 10. juni 2013 Arbejdet med Joint Programming Initiativet Urban Europe blev igangsat i maj 2010 og har fokus på de forskelligartede samfundsmæssige udfordringer, som byområderne i Europa står over for.