Videoer præsenterer 10 strategiske forskningscentre

Det Strategiske Forskningsråd har produceret en række videoer om strategiske forskningscentre. Videoerne fortæller i lyd og billeder om de samfundsudfordringer, som forskningsbevillingerne kan bidrage til at løse.

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

Videoerne skildrer strategisk forsknings særlige karakteristika som f.eks. offentligt/privat samarbejde, samarbejde mellem forskningsmiljøer, brugerinddragelse, tværfaglighed, internationalt samarbejde og anvendelse af forskningen i uddannelse og forskeruddannelse. Filmene varer omkring 5 minutter.


  

Ny generation af biobrændsler


Der er et stort behov for at udvikle en ny generation af biobrændsler, som ikke bruger fødevarer til at skabe bæredygtig energi. Det Strategiske Forskningsråd har bevilliget 22 mio. kr. til forskningscenteret Bio4Bio

 

I 2025 vil op mod 600.000 have diabetes


I 2011 havde omkring 291.000 danskere diabetes. Sygdommen koster dagligt det danske samfund op mod 61 mio. kr. Det Strategiske Forskningsråd har bevilliget 40 mio. kr. til Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2-Diabetes.

 

Bakteriers fingeraftryk kan redde millioner


15 millioner mennesker dør årligt pga. smitsomme sygdomme, der spredes over landegrænser. Det tal kan bringes markant ned. Det Strategiske Forskningsråd har bevilliget 36 mio. kr. til Center for Genomic Epidemiology.

 

Ungdomsuddannelsens afgørende betydning


Over 20 pct. stopper uddannelsen efter folkeskolen. Skal Danmark fortsat være konkurrencedygtig, er det vigtigt at lave om på dette. Det Strategiske Forskningsråd har bevilliget 40 mio. kr. til Center for Strategisk Uddannelsesforskning.

 

Bakterier informerer vores immunsystem


En vigtig årsag til livsstilssygdomme som diabetes 2 og hjertekarsygdomme kan være sammensætningen af bakterier i vores tarmsystem. Det Strategiske Forskningsråd har bevilget 35. mio. kr. til Center for Gut, Grains and Greens.

 

Bygninger står for 40 procent af vores energiforbrug.


Vores bygninger står for 40 pct. af det samlede danske energiforbrug, men kan potentielt skæres ned med 80 pct. Det Strategiske Forskningsråd har bevilget 25. mio. kr. til Center for Energineutralt Byggeri.

 

Ny generation af software forudsiger risiko ved banklån


Bankernes evne til at vurdere risikoen i transaktioner og prissætte finansielle produkter skal styrkes. Det Strategiske Forskningsråd har bevilget 31. mio. kr. til forskningscenteret HIPERFIT - High Performance Computing in Financial IT.

 

Laboratorier på størrelse med en fingernegl


Mange hospitalsbehandlinger forsinkes, fordi der er ventetid på analyse af blodprøver, som identificerer infektioner eller andre sygdomme. Det Strategiske Forskningsråd har bevilget 37 mio. kr. til forskningscenteret PolyNano.

 

Fremtidens vindmøller


Vindmøller med et vingefang på op til 150 meter stiller helt nye krav til de materialer, som vindmøllevingerne er lavet af. Det Strategiske Forskningsråd har bevilget 38 mio. kr. til Center for Kompositstrukturer og Materialer til vindmøller.

 

Kampen mod multiresistente bakterier


Hvert år dør 25.000 mennesker i EU på grund af infektionssygdomme, og vi nærmer os en tid, som WHO kalder den post antibiotiske tidsalder. Det Strategiske Forskningsråd har bevilget 31 mio. kr til Danish Center for Antibiotic Research and Development.

Senest opdateret 10. april 2014