Internationalt samarbejde

Det Strategiske Forskningsråd ønsker at fremme internationalt forskningssamarbejde.

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

 • Internationalt forskningssamarbejde kan bidrage til at løfte niveauet i dansk forskning og således være en drivkraft for både samfundsudviklingen og for virksomhedernes konkurrenceevne.

Det Strategiske Forskningsråd ønsker af denne grund at støtte forpligtende internationalt samarbejde mellem danske forskere og internationale forskningsmiljøer.  Det kan være samarbejde med de nye vækstlands som f.eks. Kina og Indien, men også EU-landene og andre forskningsstærke lande.

Forpligtende deltagelse i internationalt samarbejde indgår derfor også som et af de væsentlige kriterier, som rådet vurderer ansøgninger på baggrund af.

 

 

 

 

Neden for kan du læse mere om de internationale forskningssamarbejder, som Det Strategiske Forskningsråd deltager i:

 • BONUS-programmet
  Det Strategiske Forskningsråd deltager i et strategisk forskningssamarbejde mellem landene i østersøregionen om forskningsaktiviteter inden for havmiljø og miljøteknologi.

  Dansk-brasiliansk samarbejde
  Det Strategiske Forskningsråds programkomité for sundhed, fødevarer og velfærd samarbejder med Staten São Paulos forskningsråd om forskningsaktiviter inden for food science.

  Dansk-indisk samarbejde
  Det Strategiske Forskningsråd samarbejder med Departementet for Bioteknologi i Ministeriet for Videnskab og Teknologi i Indien om forskningaktiviteter inden for bioteknologi.

  Dansk-kinesisk samarbejde
  Det Strategiske Forskningsråd samarbejder med det kinesiske videnskabsministerium om forskningaktiviteter inden for bæredygtig og vedvarende energi.

  Dansk-koreansk samarbejde
  Det Strategiske Forskningsråds samarbejder med det koreanske Green Technology Center om fælles forskningsaktiviteter inden for bæredygtig energi.

  ERA-NET
  Det Strategiske Forskningsråd deltager i flere European Research Area - Networks (ERA-NET), som er initiativer der koordinerer fælleseuropæiske forskningssamarbejder.

  Joint Programming
  Det Strategiske Forskningsråd deltager i forberedelse af Joint Programming (fælles programlægning), hvor der på europæisk plan arbejdes på udformningen af forskningsopslag inden for områder, der adresserer en række væsentlige samfundsudfordringer.

  Nordforsk
  Det Strategiske Forskningsråd deltager i forskellige forskningsprogrammer under Nordforsk.
Senest opdateret 27. august 2014