JPI - Healthy and Productive Seas and Oceans

Havene udgør et stort uudnyttet potentiale for marine fødevarekilder, for uudforsket marin biodiversitet samt for marine vedvarende energi. Havet spiller desuden en afgørende rolle i udviklingen af transportformer og turisme aktiviteter.

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

Men havene er også under stort pres fra menneskelige aktiviteter og klimaændringer.

Europa har brug for et vidensgrundlag, der muliggør en integreret politik der kan føre til en optimal udnyttelse af alle havets ressourcer på en bæredygtig måde. Der er desuden behov for fokus på forståelse og afbødning/tilpasning til klimaændringernes indvirkning på havmiljøet og kystområderne. Med denne JPI vil man derfor konsolidere og integrere viden på tværs af alle marine og maritime sektorer og forskningsområder.

JPI OCEANS i lyd og billeder


Se video om JPI Oceans og dets betydning for det marine og maritime landskab

Målet for JPI Oceans er bl.a. at:

  • Fremme tværgående marine teknologier på tværs af de maritime sektorer
  • Fremme den marine bio økonomi i forhold til nye produkter, serviceydelser og arbejdspladser
  • Skabe de bedste muligheder for at maksimere udviklingen af marine vedvarende
    energi
  • Udvikle den nødvendige viden og teknologi til at erobre nye dybhavs-grænser
  • Forstå og afbøde konsekvenserne af klimaændringer og pres fra menneskelige aktiviteter på havmiljøet, for at nå GES (Good Environmental Status) i vores have i 2020
  • Forbedre forståelsen af havenes økosystemer og deres processer, især levering af økosystemtjenester og følgerne af menneskelige aktiviteter
  • Forstå klimapåvirkningen på kystområder og design af marine og maritime strukturer og aktiviteter, for at optimere modvirkning og reducere økonomisk dyre skader
  • Udvikle begrebet ”research to policy” – forskningsbaseret underbyggelse af en marine strategi og en bedre havforvaltning.

JPI - Healthy and Productive Seas and Oceans

Yderligere information

Senest opdateret 01. juli 2014