Nationalt samarbejde

Det Strategiske Forskningsråd deltager i et tværministerielt koordineringsforum inden for det grønne område og velfærdsområdet.

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

Der er etableret et tværministerielt koordineringsforum vedrørende midler til forskning, innovation og udvikling for så vidt angår den erhvervsmæssige indsats på det grønne område og på velfærdsområdet. Koordineringsforumet består af repræsentanter fra statslige organer, der arbejde med forskning, udvikling, innovation og kommercialisering på det grønne område og velfærdsområdet. Koordineringsforumet har blandt andet til formål at sikre en effektiv og synlig koordinering af indsatserne på områderne.

 


 

Senest opdateret 10. april 2014