Nyt fra Det Strategiske Forskningsråd

Det sidste halvårs nyheder og pressemeddelelser relevante for Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

Viser 1-30 af 30 resultater
Bevillinger fra InnovationsFonden til europæisk samarbejde om vand kvalitet – JPI Water
Publiceringsdato 26. juni 2014 InnovationsFonden samarbejder med en række europæiske lande om strategisk forskning i problemstillinger relateret til vandkvalitet.
Møde om ansøgningsteknik – Strategisk forskning under InnovationsFonden, København den 20. juni 2014
20. juni 2014 Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, 1448 København K
Møde om ansøgningsteknik – Strategisk forskning under InnovationsFonden, Aarhus den 19. juni 2014
19. juni 2014 Aarhus Universitet, Studenterhusfonden, konferencecentret, mødelokale 2.3, Fredrik Nielsens Vej 4, Bygning 1421, 8000 Aarhus C
Bevillinger fra InnovationsFonden til europæisk samarbejde om byforskning – JPI Urban Europe
Publiceringsdato 03. juni 2014 InnovationsFonden samarbejder med en række europæiske lande om strategisk forskning i problemstillinger relateret til byer. Samarbejdet foregår i JPI Urban Europe, og her er der netop givet 10 bevillinger til fælleseuropæiske forskningsprojekter, hvoraf Danmark er med i to af dem.
Danmark i front på energiområdet – ambitioner og muligheder
Publiceringsdato 14. maj 2014 EnergiForsk 2014: InnovationsFonden arrangerer konference i samarbejde med de øvrige danske energiteknologi- og – forskningsprogrammer.
Vigtig værdiskabelse ved strategisk forskning inden for Det Kreative og Innovative Samfund
Publiceringsdato 08. april 2014 Ny evaluering dokumenterer, at forskningsprojekter finansieret af Det Strategisk Forskningsråd inden for det human‐ og samfundsvidenskabelige område har haft en række supplerende effekter og har skabt mange-facetterede og forskelligartede former for værdi for det danske samfund.
Det Strategiske Forskningsråds nyhedsbrev marts 2014
Publiceringsdato 28. marts 2014 Formanden for bestyrelsen, Peter Olesen, ser frem til arbejdet i Danmarks Innovationsfond og takker samtidig for godt samarbejde med Det Strategiske Forskningsråd. Rådet nedlægges per 1. april.
Det Strategiske Forskningsråds Årsdag 2014
Publiceringsdato 13. marts 2014 Med temaet strategisk forskning i et globalt perspektiv inviterede Det Strategiske Forskningsråd til en årsdag, der markerede 10 år med strategisk forskning. Dr. Jennifer Barnes fra University of Cambridge var hovedtaler, og to af Danmarks forskertalenter blev hædret med Strategic Research Awards
Det Strategiske Forskningsråd: To unge forskertalenter modtager Strategic Research Awards 2014
Publiceringsdato 03. marts 2014 INVITATION TIL PRESSEN: Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen overrækker priser til to unge forskertalenter for fremragende strategisk forskning med stort innovationspotentiale og bredt internationalt samarbejde. Repræsentanter for medierne inviteres til at deltage i arrangementet
Information om principper og ansøgningsfrister for samfundspartnerskaber om innovation (INNO+)
Publiceringsdato 25. februar 2014 Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation har udarbejdet foreløbige principper for det kommende opslag om samfundspartnerskaber for innovation (INNO+). Opslaget forventes offentliggjort senest i april måned.
Konference: JPI Healthy Diet for a Healthy Life
28. marts 2014
Det Strategiske Forskningsråds nyhedsbrev februar 2014
Publiceringsdato 13. februar 2014 I 2014 har Det Strategiske Forskningsråd eksisteret i ti år. Formand Peter Olesen ser frem mod oprettelsen af Danmarks Innovationsfond.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd – Bilateralt samarbejde med Indien, 2013
Publiceringsdato 29. januar 2014 I det bilaterale samarbejde med Indien har Det Strategiske Forskningsråd i år besluttet at støtte to projekter, der forsker i sundhedsvidenskabelig bioteknologi, med i alt 9,5 mio. kr.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd – Bilateralt samarbejde med Brasilien, 2013
Publiceringsdato 29. januar 2014 8,2 millioner til to dansk-brasilianske forskningssamarbejder i fødevarevidenskab.Det Strategiske Forskningsråd igangsætter to nye projekter, der bidrager til udvikling i fødevaresikkerhed i forhold til bioraffinering samt fødevare og sundhed.
Det Strategiske Forskningsråds årsdag 2014
10. marts 2014
Dansk kvægproducent: Forskning placerer os i førerfeltet
Publiceringsdato 20. december 2013 Et samarbejde med forskere fra blandt andet Aarhus Universitet vil sende den kronjyske virksomhed VikingGenetics i international topklasse inden for kvægavl, vurderer forsknings- og udviklingschefen.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Transport og Infrastruktur, 2013
Publiceringsdato 19. december 2013 To innovative transportprojekter skal være foregangseksempler på elektrificering af arbejdskøretøjer og optimering af skibstransport. Projekterne modtager i alt ca. 20 mio. kr. i støtte fra Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd – Bilateralt samarbejde med Kina, 2013
Publiceringsdato 18. december 2013 Det Strategiske Forskningsråd igangsætter med 10 millioner kr. to dansk-kinesisk forskningssamarbejder, der bidrager til integrationen af mere vedvarende energi i fremtidens intelligente el-system. Samarbejdet med Kina startede i 2009 og har nu resulteret i 14 dansk-kinesiske projekter.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd til Industriel Bioteknologi (ERA-IB2) i 2013
Publiceringsdato 17. december 2013 Tre projekter har fået bevilling fra Det Strategiske forskningsråd i forbindelse med det fjerde opslag i ERA-nettet omhandlende Industriel Bioteknologi (ERA-IB2). Det totale bevilgede beløb til den danske del af disse projekter er på 1 millioner euro.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Individ, Sygdom og Samfund, 2013
Publiceringsdato 17. december 2013 To projekter har fået tilsammen 38 millioner kr. fra Det Strategiske Forskningsråds programkomité for individ, sygdom og samfund. Der blev søgt om over 1 mia. kr.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø, 2013
Publiceringsdato 17. december 2013 Det Strategiske Forskningsråd bevilliger 270 millioner kr. til 12 energiforskningsprojekter og to miljøteknologiprojekter får 30 mio. kr.
SPIR-bevilling 2013 inden for Fremtidens produktionssystemer: MADE
Publiceringsdato 16. december 2013 MADE - Platform for Future Production
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Sundhed, Fødevarer og Velfærd, 2013
Publiceringsdato 16. december 2013 De danske forskningsmiljøer, der arbejder med sundhed, fødevarer og velfærd, får i dag tilført en meget stor forskningsbevilling på 147 mio.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd, Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier, 2013
Publiceringsdato 12. december 2013 Fem nye teknologiprojekter inden for områder med stort strategisk potentiale sættes nu i gang. Forskningsprojekterne er støttet af Det Strategiske Forskningsråds programkomite for strategiske vækstteknologier med ca. 80 millioner kr.
Bevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd - Bilateralt strategisk samarbejde med Korea, 2013
Publiceringsdato 12. december 2013 Ti millioner kr. til dansk-sydkoreansk forskning i brændselsceller og biomasse
Millioner til produktionsforskning
Publiceringsdato 06. december 2013 Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation tog i starten af året initiativ til en ny strategisk platform for forskning og innovation i produktionsforskning (SPIR). Rådene har besluttet at give en bevilling på 64 mio. kr. til MADE – Platform for Future Production.
Overgangen til Danmarks Innovationsfond
Publiceringsdato 02. december 2013 Regeringen og Folketinget har indgået en politisk aftale om etablering af Danmarks Innovationsfond. Midler i Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation samles i fonden. Læs mere om datoer for opslag og ansøgninger i overgangsperioden.
Det Strategiske Forskningsråds nyhedsbrev november 2013
Publiceringsdato 02. december 2013 Formand Peter Olesen fremdrager hovedpunkterne i Det Strategiske Forskningsråds høringssvar til udkastet til lovforslaget om Danmarks Innovationsfond.
Video: Ny generation af biobrændsler
Publiceringsdato 28. november 2013 I de senere år er prisen på fossile brændstoffer og især olie steget. Samtidig er det en politisk målsætning at reducere CO2-udledningen fra vores energiforbrug. Der er et stort behov for at udvikle en ny generation af biobrændsler, der ikke bruger fødevarer til at skabe bæredygtig energi.
Ny forskning i energieffektiv transport
Publiceringsdato 27. november 2013 To innovative projekter skal føre til mere energieffektive løsninger til containertransport og el-biler. Projekterne modtager støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.