Det Strategiske Forskningsråd i medierne

På denne side finder du en oversigt over medieomtale af Det Strategiske Forskningsråd. Oversigten dækker 2013 og frem.

Pressedækning af årsdag 2014 Omtale af de to modtagere af Strategic Research Awards


Op ad bakke Cykelstier og bakker afgør om vi tager cyklen på arbejde


Modvind til medvind Hvordan undgår man lokal vrede mod vindmølle-projekter?


Vi kan ikke leve af viden alene Peter Olesen: En ny ansvarlighed skal gennemsyre Danmark


Forskning skal styrke unges innovation Creativity in Blended Interaction Spaces


Biobaseret fødevareproduktion Bæredygtig anvendelse af fosfatressourcer


Fysikprofessor får støtte til energiforskning Ændringer i mikrostrukturen i energiteknologier


DTU-forsker modtager 20 mio. til miljøforskning Konflikter ved opsætning af vindmøller


Ny mad skal gøre overvægtige hurtigere mætte
Hvorfor mætter fast føde mere end flydende? Nyt center skal udvikle it-modeller til optimering af byernes energisystem


Intelligente randzoner
Randzoner skal skræddersys til den lokale natur


Integreret energi i byerne
Nyt center skal udvikle it-modeller til optimering af byernes energisystem


Forskernes bud på fremtidens energi
14 forskningsprojekter inden for bæredygtig energi og miljø får 300 mio. fra DSF


21,8 mio. kr. sikrer bioolie-produktion
Danmark skal være førende inden for bioolie og sikrer internationale partnerskaber


Ultrafølsom sensor udnytter defekter i diamanter
Magnetisk sensor skal bruges til kræftdiagnostik og hjernescanninger


Millioner til energieffektive transportløsninger
Innovative projekter satser på elektrificering af arbejdskøretøjer og optimering af skibstransport


Krigen skal tackles i opløbet
Følelser og kollektive dynamikker skal sikre freden i konflikter


Behandling uden dokumenteret effekt
Etiske forhindringer medfører udokmenteret behandling af kritisk syge


Kan du spise dig sund?
Konference: Sammenhængen mellem fødevarer og vores sundhed


Køleteknologi med en varm fremtid
Med 18.9 mio. kr. til tværfagligt internationalt samarbejde er magnetisk køling et lovende alternativ til traditionel køleteknologi


Energiforbruget i bygninger kan reduceres med 80 procent
Det Strategiske Forskningsråd støtter forskning i nye højteknologiske bygningskoncepter med 25 mio. kr.


Danmark førende inden for bølgeenergi
Partnerskab med private og offentlige aktører gør Aalborg Universitet til førende forskningscenter


Danmark førende inden for bølgeenergi

Partnerskab med private og offentlige aktører gør Aalborg Universitet til førende forskningscenter


Svært at få ålegræsset tilbage
Ålegræs kan fjerne kvælstof fra vandmiljøet. 14 mio. kr. fra DSF skal give ny viden


Kommentarer til forslag om ny innovationsfond
Peter Olesen, Jørgen Mads Clausen og Conni Simonsen kommenterer regeringens forslag


 Tværfaglig cyklismeforskning - fra adfærd til bystruktur
Supercykelstier og traditioner; forskningsprojektet Bikeability har modtaget 13 mio. kr. fra DSF


'Vi lever i et innovationssamfund, hvor landene kæmper mod hinanden'
Peter Olesen interviewes på Experimentarium i forbindelse med Forskningens Døgn


International workshop om molekylær programmering
DR interviewer professor Erik Winfree og professor Kurt Gothelf fra workshoppens planlægningskomite


160 millioner kroner til ny forskningsplatform - BioValue
Universiteter, institutter og private firmaer skal sammen udvikle nye, grønne danske bioprodukter


Danmark er duks indenfor forskning
Kronik af Peter Olesen: Balancen mellem investeringer i grundforskning og strategisk innovationsfremmende forskning skal ændres markant


Ny nanoteknologi baner vej for superlim
Danske forskere har udviklet en metode, der gør det muligt at forene metal og plastik


Samlet national platform for viden
Kronik af Peter Olesen: Benhård international konkurrence kræver hurtig omsætning af viden til vækst

Danske robotter skal lære af hinanden
Styrket rentabilitet og hurtigere indkøringsfase af robotter skal fastholde produktion i Danmark

Allergi skal forebygges og helbredes
Kan allergikere kureres? Danske forskere i samarbejde med ALKGrundfos med millioner til vinderprojekt
Peter Olesen om årets prisvinder og strategisk forsknings samfundsmæssige betydning

  • 22 Finans, TV2, 11. marts 2013
    (Indslaget er ikke længere tilgængeligt)


DSF i en innovativ brydningstid

Peter Olesen om rådets kulturbærende rolle mellem forskere, brugere og virksomheder

  • DR2 Morgen, 11. marts 2013
    (Indslaget er ikke længere tilgængeligt)


Ikke-militære midler i Syrien?
DSF bevilliger 15,5 mio. kr. til forskningscenter for løsning af internationale konflikter

  • DR/Deadline 22.30, 21. februar 2013
    (Indslaget er ikke længere tilgængeligt)
Senest opdateret 02. april 2014