Programkomiteen for strategiske vækstteknologier

Forskning inden for nye teknologiområder og på grænsefladerne mellem teknologierne vil kunne skabe væsentlige, nye muligheder for alle dele af samfundet

<built-in function id>

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier er en af de programkomiteer, der er nedsat under Det Strategiske Forskningsråd.

Programkomiteen fungerer nu som en del af InnovationsFonden.

Programkomiteens aktiviteter

Uddeling af forskningsmidler

Programkomiteen for Strategiske Vækstteknologier uddeler i 2014 forskningsmidler inden for de strategiske forskningstemaer:

  • Strategiske vækstteknologier med særligt fokus på nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi
  • Strategiske vækstteknologier, herunder produktions- og materialeteknologier samt informations- og kommunikationsteknologi

Bevillinger og igangværende forskningsaktiviteter

Programkomiteen har over perioden 2004-2013 givet bevillinger på i alt 1.135 mio. kr. til 108 strategiske forskningsprojekter, forskningsalliancer og forskningscentre. Pr. 1. januar 2013 var der 44 igangværende bevillinger.

Programkomiteen har herudover over samme periode givet bevilliger til 20 SMV-samarbejdsprojekter inden for igangværende bevillinger. Heraf var 1 forsat i gang pr. 1. januar 2014.

Senest opdateret 14. august 2019