Publikationer fra Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

Viser 1-30 af 71 resultater
Ph.d.er inden for rammerne af strategisk forskning
Publiceringsdato 09. maj 2014 Det Strategiske Forskningsråd har gennem de seneste ti år uddelt ca. 6,5 mia. kr. til strategisk forskning. Alene i perioden 2004 til 2010 har rådet givet støtte til over 300 forskellige forskningsaktiviteter, der tilsammen har haft ca. 1.000 ph.d.-stipendier tilknyttet.
Evaluering af forskning inden for det kreative og innovative samfund
Publiceringsdato 03. april 2014 En nyligt afsluttet evaluering viser, at strategisk forskning inden for Det Kreative og Innovative Samfund har ledt til en lang række supplerende effekter og værdiskabelse i samfundet ud over de klassisk videnskabelige.
Strategisk Forskning 2004 - 2014
Publiceringsdato 12. marts 2014 Det Strategiske Forskningsråds årsskrift 2013/2014 markerer rådets 10-års jubilæum og overgangen til Danmarks Innovationsfond den 1. april 2014. Med fokus på de særlige kendetegn ved strategisk forskning beskriver årsskriftet et udvalg af de forskningsprojekter, som rådet har støttet siden 2004.
Kortlægning af behovet for energilagring i det fremtidige danske energisystem
Publiceringsdato 25. februar 2014 Batterier, termisk energilagring og lagring af energi i kemiske forbindelser. Det er de tre områder inden for lagring af energi, som der skal arbejdes målrettet med frem mod målet om et fossilfrit energisystem i 2050.
Strategisk forskning - Principper og virkemidler, 1. januar 2014
Publiceringsdato 10. januar 2014 'Strategisk forskning - principper og virkemidler' beskriver overordnede værdier og generelle retningslinjer for udmøntning af midler til strategisk forskning.
850 mio. kr. til forskning i samfundsudfordringer i 2014
Publiceringsdato 07. januar 2014 Forsk strategisk!-folderen giver en oversigt over de temaer, som udbydes til strategisk forskning i 2014. I alt 850 mio. kr. udbydes til strategisk forskning inden for en række forskellige temaer. Opslagsteksterne for de forskellige temaer offentliggøres den 5. marts.
INNO+ Det Innovative Danmark
Publiceringsdato 26. september 2013 INNO+-kataloget er et inspirations- og prioriteringsgrundlag, som identificerer indsatsområder for strategiske investeringer i innovation.
Samlet statusrapport 2013 - Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø
Publiceringsdato 02. september 2013 Oversigt over samtlige bevilgede projekter fra 2004-2012 og status for 93 igangværende projekter
Energi13
Publiceringsdato 20. juni 2013 Årsrapport for de danske energiforskningsprogrammer
Hvad er strategisk forskning - en præsentation af Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 01. april 2013 I denne folder kan du læse kort om strategisk forskning og Det Strategiske Forskningsråd.
Det Strategiske Forskningsråds Årsskrift 2012/2013
Publiceringsdato 21. marts 2013 Hvordan ser fremtidens kartoffel ud? Kan man oplade elbiler trådløst? Hvordan forbedrer man kræftscreening? Rådets årsskrift indeholder overblik over prioriteringer 2013, bevillinger givet i 2012 og eksempler på strategisk forskning.
Evaluering af det strategiske forskningsprogram NABIIT
Publiceringsdato 05. marts 2013 Et uafhængigt ekspertpanel har gennemført en evaluering af Det Strategiske Forskningsråds nano-, bio- og IKT-program NABIIT. Panelet anbefaler kraftigt, at programmet fortsætter.
700 mio. kr. til forskning i samfundsudfordringer i 2013
Publiceringsdato 04. januar 2013 Strategisk forskning er grundlagsskabende såvel som anvendelsesorienteret forskning, der er tematisk afgrænset til områder, hvor Danmark skønnes at have særlige udfordringer i lokalt eller globalt perspektiv.
Strategisk forskning - Principper og virkemidler, 1. januar 2013
Publiceringsdato 03. januar 2013 "Strategisk forskning - Principper og virkemidler" beskriver overordnede værdier og generelle retningslinjer for udmøntning af midler til strategisk forskning.
Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2011
Publiceringsdato 01. november 2012 Det Strategiske Forskningsråd ønsker med denne publikation at give en samlet oversigt over de forskningsaktiviteter, rådet har støttet i 2011.
Statusrapport 2012 - DSF - Bæredygtig Energi og Miljø
Publiceringsdato 12. september 2012
Det Strategiske Forskningsråds Årsskrift 2011/2012
Publiceringsdato 13. april 2012 Det Strategiske Forskningsråds Årsskrift 2011/2012 fokuserer på en række forskningsprojekter, som illustrerer, hvordan samarbejde og samspil udfolder sig i praksis. De forskellige cases kendetegner det brede forskningsspektrum, DSF dækker.
Hvad kan private virksomheder få ud af at deltage i strategisk forskning?
Publiceringsdato 13. april 2012 Det Strategiske Forskningsråd har udarbejdet en folder, der sætter fokus på mulighederne for private virksomheders deltagelse i strategiske forskningssamarbejder.
Strategisk forskning - principper og virkemidler, 1. januar 2012
Publiceringsdato 01. januar 2012 ”Strategisk forskning - principper og virkemidler” beskriver overordnede værdier og generelle retningslinjer for udmøntning af midler til strategisk forskning.
Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2010
Publiceringsdato 01. december 2011 Det Strategiske Forskningsråd ønsker med denne publikation at give en samlet oversigt over de forskningsaktiviteter, rådet har støttet i 2010.
Analyse af resultater af forskningsbevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 01. november 2011 Det Strategiske Forskningsråd har i september 2011 igangsat en mindre effektanalyse af afsluttede bevillinger med henblik på fortsat at sætte fokus på og forsøge at dokumentere effekten af den strategiske forsknings bidrag til velfærd og vækst.
Udfordringer for økonomisk forskning
Publiceringsdato 01. november 2011 Det Strategiske Forskningsråd giver med ”Udfordringer for økonomisk forskning” et overblik over centrale økonomiske forskningsudfordringer set i lyset af den aktuelle internationale finanskrise og danske vækstkrise.
Mindre virksomheders deltagelse i forskningsaktiviteter
Publiceringsdato 26. september 2011 Analyse af SMV-deltagelse i DSF-bevillinger og RTI’s forskningskuponordning
Statusrapport 2011
Publiceringsdato 04. august 2011 Samlet statusrapport over bevillinger i Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø 2004-2010.
Energi2011
Publiceringsdato 24. juni 2011 Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer udgivet i et samarbejde mellem Energinet.dk, Energistyrelsen/EUDP-sekretariatet, Dansk Energi, Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø, Europakommissionen i Danmark samt Højteknologifonden, maj 2011.
Det Strategiske Forskningsråd - oversigt over bevillinger 2008-2009
Publiceringsdato 26. maj 2011 Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2008-2009
Analyserapport - Erhvervslivets forskning, udvikling og offshoring
Publiceringsdato 01. maj 2011 Det Strategiske Forskningsråd har sammen med Rådet for Teknologi og Innovation fået udarbejdet en analyse af sammenhængen mellem forskning, innovation og offshoring.
Strategisk forskning - viden, vækst og velfærd
Publiceringsdato 15. marts 2011 I brochuren 'Strategisk forskning - viden, vækst og velfærd' kan du læse mere om Det Strategiske Forskningsråds visioner og principper samt nogle af de udfordringer, rådet står overfor. Du har også mulighed for at se en oversigt over medlemmer af rådets bestyrelse og programkomiteer.
Det Strategiske Forskningsråds årsskrift 2010
Publiceringsdato 15. marts 2011 I brochuren ’Årsskrift 2010’ kan du få et indblik i den brede vifte af forskningsaktiviteter, som Det Strategiske Forskningsråd støtter. I år med særligt fokus på de resultater, perspektiver – og den værdi, strategiske forskningsindsatser skaber.
Strategisk forskning - Principper og virkemidler, 3. januar 2011
Publiceringsdato 24. januar 2011 'Strategisk forskning - Principper og virkemidler' (3. januar 2011) beskriver overordnede værdier og generelle retningslinier for udmøntning af midler til strategisk forskning.