SPIR - Strategic Platforms for Innovation and Research

SPIR er et initiativ, der skal gøre det mere attraktivt for erhvervslivet at deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter sammen med universiteter, GTS-institutter og andre virksomheder og innovationsaktører.

Det Strategiske Forskningsråd er pr. 1. april nedlagt, og strategisk forskning er nu en del af Danmarks InnovationsFond.

 

Det Strategiske Forskningsråd (DSF) og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har i december 2013 uddelt 64 mio. kr. til en strategisk forsknings- og innovationsplatform inden for temaet Fremtidens produktionssystemer.

Intentionen med SPIR er at skabe grundlaget for en samarbejdsmodel, hvor erhvervslivet og virksomhederne deltager i både planlægning og udførelse af centrenes aktiviteter sammen med universiteter mv. Derudover er det intentionen, at der skabes stærke internationale forsknings- og innovationsmiljøer i Danmark, som også kan være med til at tiltrække højtuddannede til landet.

Årets SPIR-opslag blev offentliggjort 5. marts. Derefter løb en to-faset ansøgningsprocedure inden midlerne blev uddelt i december.

Senest opdateret 10. april 2014