Du er her: Forside Forskning og innovation Råd, fonde og udvalg Tidligere råd og udvalg Taskforcen for flere kvinder i forskning

Taskforcen for flere kvinder i forskning (december 2014 – maj 2015)

Taskforcen for flere kvinder i forskning satte i sit arbejde fokus på, hvordan vi kan sikre en bedre kønsbalance i dansk forskning. Taskforcen har præsenteret en række anbefalinger og afholdt en konference.
Kontakt
Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk
Christian Bræin
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 81
Email: chr@ufm.dk

Konference d. 4. maj 2015:

Flere kvinder i forskning

Taskforcen præsenterede sine anbefalinger og inviterede til debat.

Daværende uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen nedsatte i december 2014 en hurtigtarbejdende taskforce om flere kvinder i forskning. Taskforcen skulle komme med forslag til initiativer, der indenfor en kort tidshorisont kunne sættes i værk for at sikre en bedre kønsbalance i dansk forskning. Herudover skulle taskforcen hjælpe med at identificere behov for et bedre videngrundlag for at kunne sætte effektivt ind som indspil til den analyse ministeren havde bedt Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske råd om at udarbejde.

Taskforcen afleverede sine anbefalinger til uddannelses- og forskningsministeren i april 2015. 4. maj 2015 blev taskforcens anbefalinger præsenteret på en velbesøgt på CBS. Taskforcen afsluttede sit arbejde i maj 2015.

Taskforcen baserede blandt andet sit arbejde på den kortlægning: ”Kvinder i forskning – alle talenter i spil” som Uddannelses- og Forskningsministeriet præsenterede i februar 2015. Kortlægningen afdækkede indsatsen på de danske universiteter og i de danske forskningsråd og –fonde for at sikre flere kvinder i forskning. Kortlægningen præsenterede samtidig en række nøgletal for kvinder i forskning.  

På en konference mandag d. 4. maj 2015 præsenterede Taskforcen for Flere Kvin-der i Forskning 24 anbefalinger til initiativer, der hver især kan bidrage til at øge andelen af kvindelige forskere på de danske universiteter og forskningsinstitutio-ner.


Taskforcen for Flere kvinder i forskning:

Kortlægningen ”Kvinder i forskning – alle talenter i spil”:

Senest opdateret 11. juni 2020