Brug rummet

Topbillede
Kontoret Rum i Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil med denne rumportal inspirere flere til at bruge rumdata og rumteknologi for at bidrage til vækst i Danmark

Aktuelt

Arrangementer
november 21 SPACE Week 2017 Rom, Italien
november 28 Udnyttelse af systemer i rummet - Miljø, logistik og transport DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C
november 28 1st Annual Galileo User Assembly INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) Carretera de Ajalvir, km 4. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid – Spain
Vis flere

Inspiration

FieldSense: Bæredygtig vækst i landbruget       

Iværksættervirksomhed Ceptu har udviklet en smartphone- og webapplikation, FieldSense, som giver landmændene opdateringer om sundhedstilstanden af deres afgrøder.

Intelligent One: Rummet hjælper de danske frivillige       

Intelligent One er en opstregningsrobot, der bruger satilitdata til at automatisere opstregningen af boldbaner. Det er billigere for kommunen og gør det sjovere at være frivillig.

Kom godt i gang

Forskere       
Virksomheder       
Myndigheder       
Rummet tilbyder nye muligheder på jorden       

Danmarks rumerhverv i et hurtigt overblikRummet har store potentialer for at bidrage til digitaliseringen og dermed vækst og beskæftigelse i Danmark.Rumøkonomien er blevet en central del af den moderne verden, hvilket bl.a. skyldes fremkomsten af billige små satellitter og udbredelsen af store offentligt finansierede satellitsystemer.

Særligt satellitdata og - kommunikation bruges i dag i mange af samfundets sektorer uden at de fleste tænker over det. Fra vejrudsigter til søredning, fra præcisionslandbrug til direkte tv, fra olieindvvinding til navigation i bil og til fods er rumbaserede data og signaler bærende og ofte uundværlige. 

Selve rumerhvervet i Danmark omfatter omkring 150 virksomheder og beskæftiger ca. 1500. Rumerhvervet spænder fra virksomheder, der udvikler og producerer satellitter, udstyr til løfteraketter og satellitter (upstream-virksomheder)  til virksomheder, der udnytter satellitinformationer (downstream-virksomheder).

  Om rumstrategien

  Den 23. juni 2016 offentliggjorde regeringen Danmarks første nationale rumstrategi. Samme år blev der nedsat et fast rumudvalg bestående af repræsentanter for alle de ministerier, som har myndighedsopgaver på rumområdet. Udvalget har en væsentlig opgave med at koordinere og følge op på rumstrategien.

  Deltagende ministerier

  • Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
  • Erhvervsministeriet
  • Finansministeriet
  • Forsvarsministeriet
  • Miljø- og Fødevareministeriet
  • Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
  • Udenrigsministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Baggrund og overblik

   

   Publikation       
   Senest opdateret 09. november 2017