Brug rummet

Topbillede
Kontoret Rum i Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil med denne rumportal inspirere flere til at bruge rumdata og rumteknologi for at bidrage til vækst i Danmark

Inspiration

FieldSense: Bæredygtig vækst i landbruget

Iværksættervirksomhed Ceptu har udviklet en smartphone- og webapplikation, FieldSense, som giver landmændene opdateringer om sundhedstilstanden af deres afgrøder.

Intelligent One: Rummet hjælper de danske frivillige

Intelligent One er en opstregningsrobot, der bruger satilitdata til at automatisere opstregningen af boldbaner. Det er billigere for kommunen og gør det sjovere at være frivillig.

NY DANSK RUMTEKNOLOGI

- støttemuligheder, projekter og partnere i 2013-2017. 61 gode grunde til at søge tilskud til udvikling af ny dansk rumteknologi.

Publikationen NY DANSK RUMTEKNOLOGI illustrerer, hvordan det danske rumerhverv er i vækst, og at danske virksomheder i stort omfang bruger satellittjenester i udviklingen af deres forretning.  NY DANSK RUMTEKNOLOGI fortæller historien om et dansk rumerhverv i rivende udvikling, og om hvordan virksomheder i mange forskellige brancher i stigende grad anvender data fra rummet til nye tjenesteydelser.

Kom godt i gang

Forskere
Virksomheder
Myndigheder

Rumstrategien

Opfølgning på den danske rumstrategi - Implementeringsplan nummer 2

Opfølgning på den danske rumstrategi - Implementeringsplan nummer 2
Status for implementeringen af initiativerne i Danmarks nationale rumstrategien samt et omfattende indblik i danske myndigheders planer for at bruge rumteknologi i den offentlige sektor. Planen præsenterer desuden en række nye initiativer bl.a. inden for uddannelse og rum og sætter den danske rumstrategi i et europæisk perspektiv.

Udgivet den 11. december 2017

Implementeringsplan for national rumstrategi

Implementeringsplanen følger op på rumstrategien med en detaljeret plan for hvert af de 46 initiativer. Planen gør rede for indholdet, de forventede resultater samt det ansvarlige ministerium og tidsplanen. Implementeringen af initiativerne koordineres i Det Tværministerielle Rumudvalg. I et appendiks til implementeringsplanen er desuden beskrevet, hvordan udvalget planlægger at følge op på initiativerne og dokumentere delresultater og målopfyldelse.

Publiceringsdato: 21. november 2016

Danmarks nationale rumstrategi

Den 23. juni 2016 offentliggjorde regeringen Danmarks første nationale rumstrategi. Samme år blev der nedsat et fast rumudvalg bestående af repræsentanter for alle de ministerier, som har myndighedsopgaver på rumområdet. Udvalget har en væsentlig opgave med at koordinere og følge op på rumstrategien.

  Baggrund og overblik

   Rummet tilbyder nye muligheder på jorden

   Danmarks rumerhverv i et hurtigt overblikRummet har store potentialer for at bidrage til digitaliseringen og dermed vækst og beskæftigelse i Danmark.Rumøkonomien er blevet en central del af den moderne verden, hvilket bl.a. skyldes fremkomsten af billige små satellitter og udbredelsen af store offentligt finansierede satellitsystemer.

   Særligt satellitdata og - kommunikation bruges i dag i mange af samfundets sektorer uden at de fleste tænker over det. Fra vejrudsigter til søredning, fra præcisionslandbrug til direkte tv, fra olieindvvinding til navigation i bil og til fods er rumbaserede data og signaler bærende og ofte uundværlige. 

   Selve rumerhvervet i Danmark omfatter omkring 150 virksomheder og beskæftiger ca. 1500. Rumerhvervet spænder fra virksomheder, der udvikler og producerer satellitter, udstyr til løfteraketter og satellitter (upstream-virksomheder)  til virksomheder, der udnytter satellitinformationer (downstream-virksomheder).

    Senest opdateret 09. november 2017