Brug rummet

Topbillede
Denne rumportal skal inspirere flere til at bruge rumdata og rumteknologi for at udnytte det potentiale for vækst i Danmark, som Danmarks nationale rumstrategi peger på. Brug rummet er platform for det formaliserede samarbejde i Det Tværministerielle Rumudvalg, som UFM har formandskabet af.

Inspiration

FieldSense: Bæredygtig vækst i landbruget
FieldSense: Bæredygtig vækst i landbruget

Iværksættervirksomhed Ceptu har udviklet en smartphone- og webapplikation, FieldSense, som giver landmændene opdateringer om sundhedstilstanden af deres afgrøder.

Intelligent One: Rummet hjælper de danske frivillige
Intelligent One: Rummet hjælper de danske frivillige

Intelligent One er en opstregningsrobot, der bruger satilitdata til at automatisere opstregningen af boldbaner. Det er billigere for kommunen og gør det sjovere at være frivillig.

NY DANSK RUMTEKNOLOGI

- støttemuligheder, projekter og partnere i 2013-2017. 61 gode grunde til at søge tilskud til udvikling af ny dansk rumteknologi.

Publikationen NY DANSK RUMTEKNOLOGI illustrerer, hvordan det danske rumerhverv er i vækst, og at danske virksomheder i stort omfang bruger satellittjenester i udviklingen af deres forretning.  NY DANSK RUMTEKNOLOGI fortæller historien om et dansk rumerhverv i rivende udvikling, og om hvordan virksomheder i mange forskellige brancher i stigende grad anvender data fra rummet til nye tjenesteydelser.

Kom godt i gang

Forskere
Forskere
Virksomheder
Virksomheder
Myndigheder
Myndigheder
Opfølgning på den danske rumstrategi – Implementeringsplan 3 og invitation til partnerskaber

I denne opfølgning på den nationale rumstrategi fra 2016 inviterede daværende Uddannelses- og Forskningsministeren Tommy Ahlers til et bredt samarbejde med rumsektoren. Målet er udviklingen af initiativer om innovation, forskning og uddannelse. Danmarks Statistik sætter desuden tal på væksten inden for rumerhvervet og rummets betydning for digitaliseringen af den danske økonomi og offentlige forvaltning.

Publiceret 20. december 2018

Publikationer

Opfølgning på den danske rumstrategi

En årsrapport om rummets betydning for Danmark med status for implementeringen af rumstrategiens initiativer. Læseren får desuden en status for implementeringen af Danmarks nationale rumstrategis 46 initiativer samtidig et omfattende indblik i danske myndigheders planer for at bruge rumteknologi i den offentlige sektor. Planen præsenterer endelig en række nye initiativer bl.a. inden for uddannelse og rum og sætter den danske rumstrategi i et europæisk perspektiv.

Udgivet den 10. juli 2017

Implementeringsplan for national rumstrategi

Implementeringsplanen følger op på rumstrategien med en detaljeret plan for hvert af de 46 initiativer. Planen gør rede for indholdet, de forventede resultater samt det ansvarlige ministerium og tidsplanen. Implementeringen af initiativerne koordineres i Det Tværministerielle Rumudvalg. I et appendiks til implementeringsplanen er desuden beskrevet, hvordan udvalget planlægger at følge op på initiativerne og dokumentere delresultater og målopfyldelse.

Publiceringsdato: 21. november 2016

Danmarks nationale rumstrategi

Den 23. juni 2016 offentliggjorde den daværende regering Danmarks første nationale rumstrategi. Samme år blev der nedsat et fast rumudvalg bestående af repræsentanter for alle de ministerier, som har myndighedsopgaver på rumområdet. Udvalget har en væsentlig opgave med at koordinere og følge op på rumstrategien.

  Baggrund og overblik

   Rumstatistik

   Statistikkerne for satellitbaserede services i danske virksomheder og landbruget er et vigtigt supplement til beskrivelsen af det danske rumerhverv, som for første gang blev kortlagt i 2016 samtidig med tilblivelsen af den nationale rumstrategi. Det er nu muligt at tegne et væsentligt mere præcist billede af store dele af den samlede danske ”rumøkonomi”, som ud over de kommercielle virksomheder også inkluderer forsknings- og uddannelsesinstitutioner, den offentlige sektor og alle danskerne, som hver dag bruger GPS og Google Maps.

   Publiceringsdato: 29. januar 2018

   Senest opdateret 09. oktober 2019