Adgang til data

Der findes globalt et væld af tilgængelige ressourcer, hvoraf langt de fleste er gratis at bruge. Danmark har bidraget både i EU og ESA til at opbygge verdens største civile satellitsystemer.
Kontakt
Anne Birgitte Klitgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 42
Email: ak@ufm.dk
Sannah Plenaa Thorngreen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 08
Email: sspt@ufm.dk

Gratis data fra Copernicus EU's jordobservationsprogram

Sentinel 1
Sentinel-1 er den første satellit i rummet under Copernicus programmet - ESA
Copernicus øger netop nu mængden, kvaliteten og leveringstiden af frit tilgængelige data om jorden.De mange nye data kommer både fra avancerede satellitter og utallige målestationer til lands, til vands og i luften. 

Satellitter har været brugt til at observere jorden i årtier, men Copernicus leverer hidtil uset gode og lange tidsserier af data beregnet til en omfattende overvågning af både land, hav, is og atmosfære. 

EU vil frem til 2020 have investeret omkring 44 milliarder kroner i Copernicus, og regeringens nationale rumstrategi fra 2016 lægger derfor også stor vægt på at få udbredt kendskabet til programmet i Danmark. Copernicus data stilles frit til rådighed for alle.

Galileo øger præcisionen i verdenen

ESA udvikler for EU 30 Galileo-satellitter, som vil give forskere, virksomheder og myndigheder adgang til mere præcise tids- og positionsdata end hidtil.

Galileo konstellationen
Galileo er navnet på en konstellation af 30 globale navigationssatellitter - GSA
Danske virksomheder vil få mulighed for at kunne udvikle nye og bedre applikationer og tekniske løsninger på en række områder som sikker navigation, logistik og transport, landmåling, kortlægning samt til almindelige dagligdags stedbestemmelser i smartphones og biler.

Danske myndigheder vil få mulighed for at varetage mange af deres opgaver med færre omkostninger og mere effektivt.Atten satellitter var i begyndelsen af 2017 sendt i kredsløb, og de første services er nu operationelle.

Et væld af muligheder

Både ESA og NASA står bag en lang række både videnskabelige og teknologiske aktiviteter, som genererer offentligt tilgængelige rumdata online. Begge organisationer har opbygget webportaler, der giver adgang til bla. jordobservationsdata.

Senest opdateret 15. august 2019