Andre offentligt tilgængelige ressourcer

Jordobservationsdata fra både ESA, EUMETSAT og NASA er offentligt tilgængelige online til brug for forskere, myndigheder og virksomheder
Kontakt
Anne Birgitte Klitgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 42
Email: ak@ufm.dk

Jordobservation er en af hjørnestenene i European Space Agency, ESA's frivillige programmer. ESA har siden 1980'erne opsendt jordobservationssatellitter til både videnskabelige og meteorologiske formål og ligger inde med store datamængder fra satellitter, der ikke er knyttet til Copernicus programmet.

Den europæiske meteorologiske organisation EUMETSAT, der blev grundlagt i 1986, opsender også egne satellitter med det formål er at levere vejr- og klimarelaterede satellitdata, billeder og produkter - 24 timer i døgnet, 365 dage om året - til nationale meteorologiske institutioner i Europa og på verdensplan.

Den nordamerikanske rumorganisation NASA har også sin egen portal for jordobservationsdata (The Earth Observing System Data and Information System).

 

 

 

 

Senest opdateret 08. marts 2017