Gå til indhold

Copernicus data

Copernicus satellitdata omfatter data fra Sentinel satellitterne samt data fra "Contributing missions"
Kontakt
Anne Birgitte Klitgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 42
Email: ak@ufm.dk

Sentinel data

Man kan få adgang til data fra Sentinel satellitterne via en online portal drevet af ESA benævnt "Copernicus Open Access Hub". Efter en kort registreringsproces, som er gratis, har man fri adgang til alle Sentinel data hurtigt efter optagelsen.

Copernicus Open Access Hub

Data bliver via denne portal gjort løbende tilgængelige for brugerne efterhånden som der sendes flere og flere Sentinel satellitter i omløb om Jorden.

Contributing missions data

Brugere kan i et vist omfang også tilgå data fra andre satellitter, som bidrager til Copernicus programmet, og som kendes under fællesbetegnelsen ”Contributing missions”. Dette sker via et operationelt system drevet af ESA benævnt ”Copernicus Space Component Data Access (CSCDA)”. Her er der på samme måde som for Sentinel data fri adgang til visse data typer efter en gratis registreringsproces, mens adgangen er begrænset for andre datatyper og kræver, at der først søges om adgang.

 

Senest opdateret 24. juli 2020