Gå til indhold

Sentineller

Copernicus programmet omfatter seks forskellige typer Sentinel satellitter, hvor hver type er udviklet med henblik på indsamling af særlige typer af data.
Kontakt
Anne Birgitte Klitgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 42
Email: ak@ufm.dk

Sentinel-1

Sentinel-1
Copernicus' Sentinel-1 satellit optager radarbilleder dag og nat, i al slags vejr. Kilde: ESA.
Sentinel–1 leverer radarbilleder, som kan optages dag og nat, i al slags vejr - også når det er overskyet. Dette gør disse data særlig velegnede for de polare egne, som f.eks. ved kortlægning af havis udbredelse og havis bevægelser. Konstellationen af Sentinel-1 A og -B gør, at der kan leveres data med stor hyppighed for samme geografiske område. Hyppigheden varierer med breddegraden fra hver sjette dag ved Ækvator til hver dag for det meste af Grønland. Dette gør disse data velegnede i mange sammenhænge, som f.eks. indenfor præcisionslandbrug, ved overvågning af ændringer i brug af landområder eller i f.eks. beredskabssammenhæng. En vigtig anvendelse af disse data er til detektion af selv meget små ændringer i jordoverfladen (landhævninger og – sænkninger).

Sentinel-2

Sentinel-2
Sentinel-2 er Copernicus programmets farvesyns-mission. Kilde: ESA.
Sentinel-2 leverer optiske billeder i høj opløsning (10 meter) beregnet for landtjenester. Populært siges, at missionen har ”farvesyn”. Dette indebærer, at satellittens data er særlig anvendelige til vegetationskortlægning og ved overvågning af ændringer i vegetationsdække (af f.eks. skove eller i brug af landbrugsjord). Satellittens data kan også anvendes ved forureningsovervågning af søer eller kystnære havområder eller beredskabsmæssigt i forbindelse med naturkatastrofer.

Sentinel-3

Sentinel-3
Sentinel-3 leverer data til f.eks. prognoser for havet. Kilde: ESA.
Sentinel-3 leverer optiske og radar højdemåler data af høj nøjagtighed til hav- og landtjenester. Satellittens data om farve, højde og temperatur af havoverflader anvendes f.eks. som input til prognoser for havet (havstrømme m.v.), til kortlægning af algeopblomstring eller til forudsigelse af ekstrem hændelser som stormfloder eller oversvømmelser af kystnære områder. Data optagne over land kan eksempelvis bruges til detektion af brande.

Sentinel-4 og -5

Sentinel-4 og -5 leverer begge data til overvågning af atmosfærens sammensætning fra henholdsvis en geostationær og en polar bane. Begge Sentinel typer udgøres til forskel fra de øvrige Sentineller af et instrument, som bæres af meteorologiske satellitter.

Sentinel-4

Sentinel-4
Sentinel-4 leverer data om atmosfærens sammensætning over Europa fra en geostationær bane. Kilde: ESA.
Sentinel-4 er et såkaldt spektrometer, som dækker det ultraviolette, synlige og nær-infrarøde spektrum. Instrumentet vil komme til at sidde på en meteorologisk satellit af typen ”Meteosat Third Generation” i en geostationær bane. Fra denne position vil Sentinel-4 kunne levere data hver time om forekomsten af sporgasser og forskellige forureningsfaktorer i atmosfæren over Europa. Desuden vil den kunne levere data om forekomst af ozon og solstråling som input til UV prognoser og klimaovervågning.

Sentinel-5

Sentinel-5
Sentinel-5 leverer data om atmosfærens sammensætning fra en polar bane omkring 800 km over jordens overflade. Kilde: ESA.
Sentinel-5 er også et spektrometer, som dækker et spektrum fra det ultraviolette til kortbølge infrarød. Instrumentet vil blive båret af meteorologiske satellitter af typen ”MetOp Second Generation”.  Ligesom Sentinel-4 vil Sentinel-5 optage data om atmosfærens sammensætning, og om forekomsten af ozon og UV-stråling. Men til forskel fra Sentinel-4 vil Sentinel-5 optage data fra en polar bane omkring 800 km over jordens overflade og vil kunne levere data dagligt for hele jordens overflade. Data fra Sentinel-4 og -5 supplerer på denne måde hinanden. Sentinel-4 og -5 forventes opsendt i 2021-22.

Sentinel-5 Precursor

Sentinel-5 Precursor
Sentinel-5 Precursor er en forløber til Sentinel-5. Kilde: ESA.
Sentinel-5 Precursor er, som navnet antyder, en forløber, som danner bro, frem til opsendelsen af Sentinel-5. Sentinel-5 Precursor blev sendt op i 2017 og leverer data om forekomsten af forskellige sporgasser, forureningsfaktorer og drivhusgasser i atmosfæren.

Sentinel-6

Sentinel-6
Sentinel-6 måler den globale havoverflades højde. Kilde: ESA.
Sentinel-6 leverer radar højdemåler data af høj nøjagtighed til måling af den globale havoverflades højde. Disse data udgør vigtig input til overvågningen af havniveauændringer, hvilket udgør en nøgleindikator for klimaændringer. Satellitten kortlægger op til 95 % af jordens isfri havområder hver 10. dag og leverer data om havstrømme, vindhastighed og bølgehøjde. Disse data anvendes indenfor operationel oceanografi og kan anvendes i sikkerhedsmæssig sammenhæng f.eks. i forbindelse med prognoser ved oceangående sejlads. Sentinel-6 supplerer således Sentinel-3.

Den første Sentinel-6 satellit forventes opsendt i 2020.

 

Senest opdateret 15. august 2019