Gå til indhold

Copernicus tjenesterne

Copernicus tjenesterne opererer inden for seks tematiske områder hhv. land, hav, atmosfære, klimaændringer, beredskab og sikkerhed.
Kontakt
Anne Birgitte Klitgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 42
Email: ak@ufm.dk

Tjenesterne

De mange data i Copernicus programmet fra hhv. Sentinel satellitterne og fra de såkaldte "Contributing missions" samt in-situ data anvendes af tjenesterne til operationelle ydelser inden for en lang række forskellige områder.Disse områder dækker emner som landbrug, skovbrug, fiskeri, biodiversitet, miljøbeskyttelse, klima, energi, civil beredskab, humanitær hjælp, folkesundhed, turisme, transport, sikkerhed, byplanlægning og regional planlægning.

Tjenesternes forskellige prognoser og andre operationelle ydelser stilles frit til rådighed for brugerne.

Copernicus Landtjeneste

Copernicus Havtjeneste  

Copernicus Atmosfæretjeneste

Copernicus Klimaændringstjeneste

Copernicus Beredskabstjeneste

 

Copernicus Sikkerhedstjeneste

 

Senest opdateret 10. juni 2020