Galileo

Galileo er EU’s eget satellitnavigationssystem i lighed med det amerikanske GPS. Galileo vil kunne tilbyde en betydeligt mere præcis positionering end hvad der hidtil har kunnet opnås.
Kontakt
Sannah Plenaa Thorngreen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 08
Email: sspt@ufm.dk

Galileo er EU’s satellitnavigationssystem i lighed med det amerikanske GPS. Systemet leverer en indledende service, og forventes at være fuldt operationelt i 2020. Til den tid vil Galileo kunne tilbyde en betydeligt mere præcis positionering end hvad der hidtil har kunnet opnås. Galileo er allerede nu interoperabelt med GPS, hvorved flere satellitter medvirker til positioneringen og dermed forbedrer præcisionen af positioneringen for de modtagere, som er kompatible med Galileo.

Tjenester i Galileo

Galileo vil - når det er fuldt operationelt - tilbyde i alt fire tjenester:

Open Service:
Vil levere et åbent signal i lighed med GPS, som er frit tilgængeligt for alle med en Galileo kompatibel modtager. Signalet forventes dog at angive en mere præcis positionering end det åbne signal fra GPS.

Galileo maritim
Galileo hjælper skibe med bedre navigation - GSA

Commercial Service:
Vil levere en mere præcis positionering end Open Service på maksimalt 20 cm og med mulighed for kryptering af signalet med henblik på at kontrollere adgangen til signalet.

Public Regulated Service:
Leverer et krypteret signal til brug for følsomme applikationer til brugere, som har behov for et signal med en høj grad af kontinuitet og sikkerhed, eksempelvis redningstjenester, beredskab, grænsekontrol, politi, m.m. Adgangen til PRS kan kun gives af den nationale PRS-myndighed og er rettet mod offentlige myndigheder.

Search and Rescue:
Er ikke en selvstændig tjeneste, men EU's bidrag til den satellitbaserede internationale eftersøgningstjeneste COSPAS-SARSAT.

Galileo har siden december 2017 ved hjælp af de 22 opsendte satellitter tilbudt en indledende service for de tre tjenester Open Service, Public Regulated Service samt Search and Rescue. Denne indledende service omfatter endnu ikke Commercial Service. Den midlertidige service for de tre tjenester vil gradvist blive forbedret i takt med at de resterende satellitter opsendes. 

Målgruppe

Galileo er for alle, som benytter sig af satellitnavigation, dvs. stort set alle mennesker, og Galileo vil i samarbejde med GPS kunne tilbyde præcis positionering for alle, som har en kompatibel modtager i sin smartphone eller bil.

Andelen af Galileo kompatible modtagere forventes at vokse kraftigt i de kommende år i takt med at Galileo bliver fuldt operationelt.

Galileo forventes at kunne spille en stadig vigtigere rolle inden for en lang række områder, eksempelvis præcisionslandbrug, introduktion af infrastruktur for førerløse biler, maritim navigation, trafikstyring inden for jernbane og luftfart og meget mere.

Sådan kommer du videre 

Galileo
Galileo er EUs svar på amerikanske GPS - GSA

For at fremme udbredelsen af Galileo i nye danske produkter, finansierer Styrelsen for Forskning og Uddannelse over de næste to år en række netværks- og udviklingsaktiviteter til gavn for virksomheder med interesse for Galileo.

Flere etablerede innovationsnetværk og Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter står parat til at hjælpe virksomheder og vidensinstitutioner med at opbygge netværk og udvikle ny viden. 

Alexandra Instituttet arbejder bl.a. med software komponenter til avanceret positionering og tracking baseret på Galileo, imedens Teknologisk Institut arbejder med brug af navigation i præcisionslandbrug.

Uddannelses- og Forskningsministeriet  (UFM) har sammen med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM) et delt myndighedsansvar for Galileo i Danmark. Ministerierne er repræsenteret i forskellige Galileo udvalg i EU:

 • UFM har det koordinerende ansvar for Galileo og er medlem af Galileo Programkomité  (EFKM er suppleant). UFM administrerer derudover adgangen til Public Regulated Service. 
 • EFKM har ansvaret for den nationale anvendelse af Galileo-data og kobling til national geodætisk infrastruktur .Sidstnævnte varetages bl.a. gennem medlemsskabet af Galileo Commercial Service Working Group. 
 • EFKM varetager formandsskabet for Galileoudvalget brugergruppe, som har en forankring i Det Tværministerielle Rumudvalg. Udvalget har afholdt det første møde april 2018 og mødes 4-5 gange om året. Formålet med udvalget er at dele informationer og koordinere indsatser blandt interessenter, som har interesse og teknisk viden inden for GNSS og som har behov for Galileos tjenester. Interessenterne  omfatter myndigheder, forskningsinstitutioner og virksomheder.

  European GNSS Agency eller GSA er et EU-agentur med ansvar for den daglige drift af Galileo og dets services og giver information om de mange anvendelsesmuligheder for Galileo. UFM sidder i bestyrelsen for agenturet.

  Der er på GSA's hjemmesideinformation om udvalgte sektorer, hvor Galileo vurderes at have et stort potentiale, eksempelvis transportsektoren, landbruget og inden for kortlægning og opmåling.  

  Galileo er et vigtigt indsatsområde i EU's Horizon 2020 udviklingsprogram. Med et budget til rumområdet på over 11 mia. kr. spiller programmet en central rolle i udviklingen af fremtidens Galileo-applikationer. Den første danske nationale rumstrategi, som blev offentliggjort i juni 2016, pegede på at der er et stort potentiale for at øge dansk deltagelse i Horizon 2020 inden for rumområdet. 

   

  Senest opdateret 15. august 2019