SPACE Week 2017

SPACE Week 2017 har fokus på det nye arbejdsprogram i Horizon 2020 og jordobservationsprogrammet Copernicus.

Tid og sted

21. november 2017 til 23. november 2017
Rom, Italien

Første dag er dedikeret til Horizon 2020, hvor bl.a. repræsentanter fra Europa-Kommissionen vil fortælle om mulighederne i det nye arbejdsprogram, der offentliggøres i slutningen af oktober.   

På arrangementets anden dag kan man deltage i 4 workshops om anvendelse af Copernicus satellitdata på områder som f.eks. klimaforandring og landbrug, kulturarv, sikkerhed, og krisehåndtering.  

Den sidste dag er der mulighed for at besøge det nationale institut for geofysik og vulkanologi (INGV) og virksomheden Telespazio/E-GEOS.   

Den italienske SPACE Week afholdes hvert andet år og organiseres af det italienske agentur for fremme af forskning (APRE) i samarbejde med det italienske rumagentur (ASI).

Senest opdateret 22. august 2017