Nyheder

Viser 1-30 af 307 resultater
ESA Start-up Competition
Publiceringsdato 20. februar 2020 The General Terms and Conditions for Participation to this competition as well as the contact points for applicants are mentioned on the following website.
EU søger idéer til kvanteteknologiske F&I aktiviteter til rumsystemer
Publiceringsdato 20. februar 2020 Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Forsvarsindustri og Rum, anmoder om ideer og anbefalinger til kvanteteknologiske forsknings- og innovationsemner til rumbaserede systemer.
Joint DLR/ESA Announcement of Opportunity regarding research under ISS FLUMIAS Microscope
Publiceringsdato 06. februar 2020 The Joint DLR/ESA Announcement of Opportunity: Research under spaceflight conditions utilising live fluorescent microscopic imaging (ISS FLUMIAS Microscope) has been issued today on the HRE Research portal
ESA indkalder tilbud til ”Atlantic Regional Initiative – APPLICATIONS”
Publiceringsdato 06. februar 2020 ESA angiver tre hovedtemaer for initiativet hhv. ”Blue Economy”, ”Renewable Energy” og ”Atlantic Cities & Ports”. Opslaget kommer under ESA’s rammeprogram for jordobservation under ”EO Open Science”.
Kalender for indkaldelser til videnskabelige forsøg på ISS, Gateway, parabolflyvninger m.v.
Publiceringsdato 06. februar 2020 ESA’s Directorate of Human and Robotic Exploration Programmes (HRE-RS) har offentliggjort en kalender med datoer og frister for årets indkaldelser af ansøgninger til udføre videnskabelige eksperimenter på ISS, Gateway og jordbaserede testfaciliteter, de såkaldte Announcements of Opportunities (AOs)
Præsentationer fra Rumkonferencen 2020
Publiceringsdato 30. januar 2020 Onsdag den 22. januar 2020 samledes mere end 140 rumforskere, virksomheds- og myndighedsrepræsentanter fra rumsektoren til en drøftelse af erfaringer og visioner for arbejdet med rumbaserede partnerskaber.
ESA hjælper Danmark med klimatilpasning
Publiceringsdato 30. januar 2020 Geopartner, Geo og DTU Space er sammen gået i luften med et stort, spændende projekt støttet af Den Europæiske Rumorganisation, ESA. Projektet omhandler bearbejdelse af komplekse satellitdata, så de kan omregnes til information om landbevægelser og anvendes i klimatilpasningsøjemed.
ISS: Call for ideas for evolution of the SciSpace Biology Roadmaps in the post 2024 period
Publiceringsdato 27. januar 2020 ESA has released a Call for Ideas (CFI) for evolution of the SciSpace Biology Roadmaps in the post 2024 period. Details of the CFI can be found on HRE Research Announcements Portal
Annoncering vedrørende kortlægning af anvendelsen af rumbaserede informationer og infrastrukturer i Arktis
Publiceringsdato 27. januar 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse skal have udført en opgave omkring kortlægning af Kongeriget Danmarks brugere af rumbaserede informationer og infrastrukturer i Arktis.
Danmark kommer tættere på rummet med to nye partnerskaber
Publiceringsdato 22. januar 2020 To nye partnerskaber bliver præsenteret i dag på årets rumkonference. Partnerskaberne ”Space Exploration Danmark” og ”Rumrelaterede uddannelser” samler alle danske aktører under et og kan få enorm betydning for arbejdet med den grønne omstilling, lyder det fra uddannelses- og forskningsministeren.
Ny deadline for deltagelse i NASAs Mars rover mission
Publiceringsdato 16. januar 2020 Ifølge NASA er deadline for indsendelse af en obligatorisk Notice of Intent (NOI) til NASAs Mars 2020 Rover mission blevet forlænget til den 27. januar 2020.
Planetek italia har udviklet en ny tjeneste til overvågning og varsling af forekomst af blågrønalger i Østersøen
Publiceringsdato 16. januar 2020 Opblomstringer af blågrønalger kan udgøre en risiko for økosystemer og en sundhedsrisiko for mennesker pga. de giftstoffer, som visse arter udskiller. Algetjenesten er udviklet under Copernicus marine tjeneste.
Tilmeld dig Rumkonferencen 2020 - sidste chance
Publiceringsdato 09. januar 2020 Der er åbent for tilmelding til Rumkonferencen 2020
Opslag om deltagelse som Participating Scientist i NASAs Mars 2020 Rover mission.
Publiceringsdato 09. januar 2020 Opslaget er åbent for alle - hvis man ikke arbejder i USA vil man dog selv skulle finde finansiering til deltagelsen. Der er deadline for en Notice of Intent den 13. januar - og for en komplet proposal den 12. marts 2020.
Kortlægning af havis med Sentinel-1 og kunstig intelligens
Publiceringsdato 09. januar 2020 Ved brug af kunstig intelligens og satellitbilleder fra Copernicus Sentinel-1 og JAXA’s AMSR2 kortlægger DMI og DTU havisen omkring Grønland. Den nye automatiske iskortlægningsmetode vil gavne DMIs brugere og sejladssikkerhed i grønlandske farvande.
National kortlægning af marin bundvegetation
Publiceringsdato 09. januar 2020 DHI GRAS har netop frigivet et kort, der giver det første nationale overblik over den rumlige fordeling af kystnær undervandsvegetation i Danmark. Kortet viser muligheden for effektiv storskala kortlægning ud fra Copernicus satellitdata kombineret med machine learning og avanceret billedbehandling.
Udbud H2020 projekt: EGNSS-Based Rail Safety Services
Publiceringsdato 09. januar 2020 EU-Kommissionen har sendt en analyse i udbud, hvor der skal kigges på mulighederne for en EGNSS-baseret sikkerhedstjeneste for jernbanesektoren, som på sigt vil kunne rationalisere signalinfrastrukturen for jernbaner. Ansøgningsfrist er 28. februar 2020.
Dansk deltagelse i ESA's teknologiprogrammer
Publiceringsdato 17. december 2019 I november i år gav Danmark på ny tilsagn om deltagelse i ESA’s teknologiprogrammer ARTES, GSTP og NAVISP. I 2020 vil Styrelsen for Forskning og Uddannelse offentliggøre processen for at søge støtte til aktiviteter i programmerne over de næste tre år.
Rumkonferencen 2020
Publiceringsdato 12. december 2019 Vi kan nu løfte sløret for programmet til rumkonferencen 2020, der har fokus på grøn omstilling og partnerskaber. Vi får bl.a. besøg af FN, der taler om den grønne dagsorden set med internationale rumøjne. Konferencen er åben for tilmelding.
Er du innovativ med interesse i Cubesats og kunstig intelligens – så læs videre
Publiceringsdato 12. december 2019 ESA indkalder forslag til en ny Φ -SAT-2 Challenge. Virksomheder og forskere inden for jordobservation opfordres til at indsende forslag baseret på anvendelsen af kunstig intelligens i forbindelse med udviklingen af en potentiel ny cubesat mission - Φ-sat-2 missionen.
Ny analyse med kortlægning af anvendelsesmuligheder for satellitdata
Publiceringsdato 12. december 2019 Seimonaut har for Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejdet en analyse, der kortlægger anvendelsesmuligheder for satellitdata, og hvilke brancher der er længst fremme med brugen af de nye muligheder.
ESA deltager ved klimatopmødet COP25 i Madrid
Publiceringsdato 05. december 2019 ESA deltager med viden og kompetencer fra ESA's og EU's klima- og jordobservationssatellitter ved COP25.
Interview med Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen om Arktis og rummet
Publiceringsdato 05. december 2019 I forbindelse med konkurrenceevnerådsmøde den 29. november blev Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen interviewet om Arktis og rummets betydning for grøn omstilling. Se videoen her.
Dansk deltagelse i ESA's rumprogrammer
Publiceringsdato 28. november 2019 Den europæiske rumorganisation, ESA, har netop afsluttet ministerkonferencen Space19+. Her blev der givet samlet tilsagn om et historisk stort budget på i alt ca. 95 milliarder kr. til nye aktiviteter de næste tre år.
Bliv evaluator på ansøgninger til Horizon 2020
Publiceringsdato 21. november 2019 Som evaluator kommer du med ind i ”maskinrummet” i Horizon 2020, og du får en bedre forståelse af, hvordan en god ansøgning skrues sammen. Det næste opslag i Horizon 2020 Space har ansøgningsfrist d. 5. marts 2020, og Europa-Kommissionen er på udkig efter eksperter til evaluering af ansøgningerne.
Intelligent tekstil fra Ohmatex A/S er klar til rumstationen
Publiceringsdato 14. november 2019 Bukser til astronauter med et ikke-invasivt muskelovervågningssystem (GAIN: Garments for Advanced INsights) skal snart afprøves på den internationale rumstation. Teknologien i GAIN vil også kunne bruges til at holde øje med, hvordan musklerne i benene opfører hos patienter og sportsudøvere.
Dansk besøg i Europas rumhovedstad Toulouse
Publiceringsdato 14. november 2019 Repræsentanter fra virksomheder, universiteter og nationale myndigheder har netop besøgt Europas ’fly- og rumhovedstad’, Toulouse. Besøget var en opfølgning på aftalen fra præsident Macron’s besøg i Danmark i 2018.
EU har åbnet for ansøgninger til Horizon2020's rumprogram
Publiceringsdato 14. november 2019 Søg støtte til projekter inden for bl.a. jordobservation, Big Data, kunstig intelligens, Copernicus Evolution, space hubs, rumteknologi, space robotics, satcom teknologier, videnskabelig udnyttelse af data og GNSS anvendelse. Ansøgningsfristen er 5. marts 2020.
Hackede satellitdata blev præmieret
Publiceringsdato 07. november 2019 Tidlig opdagelse af sygdomsudbrud i kornmarker. Optimering af produktion af tang i havbrug. Og hurtig kortlægning af oversvømmelser. Alt sammen ved hjælp af data fra Copernicus satellitterne. Det var de tre projekter, der blev præmieret ved Copernicus Hackathon Denmark 2019.
Skoleprojektet Klimadetektiver går i luften
Publiceringsdato 07. november 2019 ESA inviterer skolelærere - og skoleelever mellem 8 og 15 år - til at deltage i ESA’s skoleprojekt Klimadetektiver, der begynder i 2019 og løber gennem det meste af skoleåret. Lærere og elever kan stadig nå at tilmelde sig! Fristen er forlænget til 14. november 2019