Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Brug rummet Aktuelt Nyheder Annoncering vedrørende kortlægning af anvendelsen af rumbaserede informationer og infrastrukturer i Arktis

Annoncering vedrørende kortlægning af anvendelsen af rumbaserede informationer og infrastrukturer i Arktis

Styrelsen for Forskning og Uddannelse skal have udført en opgave omkring kortlægning af Kongeriget Danmarks brugere af rumbaserede informationer og infrastrukturer i Arktis.
Kontakt
Gorm Kofoed Petersen
souschef
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk
Anne Birgitte Klitgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 42
Email: ak@ufm.dk

Der findes for nuværende ikke en samlet oversigt over eller indsigt i, hvilke aktører der bruger hvilke rumbaserede løsninger til hvilke opgaver i Arktis. Det skaber bl.a. risiko for manglende viden om og udnyttelse af kompetencer ved forskningsinstitutioner og myndigheder, dårligere myndighedsvaretagelse, ved f.eks. overlap af eller manglende indkøb og forarbejdning af data, forringet udbytte af eksisterende infrastrukturer, f.eks. validering fra in-situ-data og målestationer, samt manglende prioritering af relevante områder nationalt såvel som i internationale sammenhænge som f.eks. i EU og ESA.

Spørgsmål og svar til annonceringen:

Spørgsmål 1:
Tæller CV-sider med i de 10 sider, der er anført for tilbuddet ?

Svar:
Der kan bydes ind med op til fire CVer, der maksimalt må udgøre én A4-side hver. Disse CV-sider tæller ud over de 10 sider for tilbuddet.

 

Senest opdateret 12. februar 2020