Nyheder

Centrifuger dit speciale! Sidste chance for at indsende forslag til 2018-forsøg
Centrifuger dit speciale! European Space Agency, ESA, giver eleverne mulighed for at udføre eksperimenter i op til 20 G i ESA's Large Diameter Centrifuge (LDC). DEADLINE: 5. november 2017 kl. 23:59.
Mød European Space Agency til Big Science Business Forum
European Space Agency (ESA) er en af de ni europæiske Big Science organisationer, som er medarrangør af Big Science Business Forum 2018 i København. ESA vil sammen med de andre organisationer præsentere deres samlede udbud og investeringer for de kommende år.
Innovationsfonden investerer 16 mio. kr. i to nye rumprojekter
Innovationsfonden har netop offentliggjort deres seneste investering i to nye rumprojekter: MegaMan – Mega-Constellations, der skal revolutionere klodens mobildækning og MOIST – Managing and Optimizing Irrigation by Satellite Tools, der skal hjælpe landmænd til at vande mere effektivt.
ESA afholder workshop om forskningsmuligheder i Deep Space Gateway
Det er nu muligt for forskere at deltage i en workshop, som ESA afholder på ESTEC i Holland den 5. og 6. december.
ESA udbyder 10 forskningsstipendier indenfor jordobservation
Der er nu mulighed for at søge et forskningsstipendium ved det nyoprettede Φ- lab i ESRIN
Danske landmænd elsker satellitter og GPS
Som første EU land nogensinde er der i Danmark indhentet tal om anvendelsen af satellitteknologi i landbruget. Tallene viser, at danske landmænd i stor stil brugersignaler fra rummet og højteknologiske løsninger til at få et større udbytte og bruge mindre gødning og sprøjtegift.
ESA indkalder forslag til Earth Explorer 10 mission
ESA opfordrer forskere indenfor jordobservation til at indsende forslag til en ny Earth Explorer mission.
COWI besøger ESRIN
En hel dag om satellitbilleder
Big Data fra rummet skal bruges i undervisningen
IT-Universitetet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse starter nyt samarbejde om at give studerende og forskere bedre kendskab til mulighederne ved nye applikationer med udgangspunkt i Big Data fra satellitter.
Arrangement om udnyttelse af systemer i rummet
Arrangementet er rettet mod virksomheder inden for miljø, logistik og transport og hvordan de kan udvikle deres forretning gennem brug af satellitter. Arrangementet finder sted 28. november i Aarhus og det er gratis at deltage.
Opslag: Udvikling og etablering af Space Academy@DK
Styrelsen for Forskning og Uddannelse udbyder 300.000 kr. til udvikling og etablering af en ny supportenhed, Space Academy@DK, som skal bringe rumteknologi og satellitdata ind i undervisningslokalerne på danske videregående uddannelser. Frist for ansøgninger er den 15. november 2017.
Høring: Ny ordning til vurdering af danske ansøgninger til European Space Agency (ESA)
Virksomheder, forskere og myndigheder skal have et såkaldt støttebrev for at kunne søge midler fra ESA’s teknologiudviklingsprogrammer. Ny ordning opstiller nye kriterier, der blandt andet skal bidrage til at øge væksten i den private sektor og digitalisere offentlige myndigheder.
Nyt ESA program for jordobservation
InCubed er nu officielt åben for business.
Hvordan bruger DU rummet?
Hermed en efterlysning af erfaringer med smarte måder at bruge rummet på, der kan skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Hvis din virksomhed allerede har realiseret nogen af de muligheder ny rumteknologi og data fra satellitter giver, kan din case inspirere andre.
SPACE Week 2017 i Rom, Italien, 21.–23. november 2017
SPACE Week 2017 har fokus på det nye arbejdsprogram i Horizon 2020 og jordobservationsprogrammet Copernicus.
Bliv klar til at søge midler i næste arbejdsprogram i Horizon 2020 Space
Hør bl.a. Europa-Kommissionen fortælle om mulighederne i det næste arbejdsprogram i Horizon 2020 Space ved to arrangementer i november.
Satellitdata fra Copernicus kan bruges til at vise vertikale landbevægelser i Danmark
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har igangsat en indledende kortlægning, der skal afdække potentialet og de tekniske forudsætninger for at etablere en permanent service til løbende at monitorere og udstille vertikale landbevægelser i Danmark
Indkaldelse af forslag til forskning i effekterne af kosmisk stråling
Kosmisk stråling betragtes som den største sundhedsfare for astronauter, der skal rejse til Månen og Mars. European Space Agency, ESA indkalder derfor forslag til forskning i betydningen af kosmisk stråling for den menneskelige krop.
Space Moves event - der afholdes idé konkurrence baseret på rumdata
ESA og DLR opfordrer virksomheder og start-ups til at indsende innovative ideer til tjenester baseret på rumdata
Space Exploration Masters er i luften
Den europæiske rumorganisation, ESA efterlyser innovative ideer til bemandet og ubemandet udforskning af rummet. Der er frist for indsendelse af ideer den 8. september 2017. Indkaldelsen er led i ESA’s plan for aktiviteter for lav bane, Månen, Mars og endnu fjernere destinationer.
Hvad betyder et nedbrud af satellitnavigation for et samfund?
Det giver konsulentfirmaet London Economics et bud på i rapporten ”Economic impact to the UK of a disruption to GNSS” (GNSS står for Global Navigation Satellite System og er satellitnavigationssystemer som fx det amerikanske GPS og Europas Galileo).
Workshop for studerende i ESA’s Concurrent Design Facility den 12. til 15. september 2017
ESA’s uddannelseskontor indkalder ansøgninger fra talentfulde og motiverede ingeniør- eller fysikstuderende, der vil deltage i en workshop i”Concurrent Design Facility (CDF)” på ESA’s træningscenter i Belgien.
ESA indkalder forslag til post-ISS studier
I dag gennemføres mange forsøg i vægtløshed på den internationale rumstation, ISS, men ISS vil i løbet af de næste 10 år være slidt op og skulle skrottes. Derfor tænkes der allerede nu i nye muligheder for at udføre forsøg i vægtløshed samt bemandet og ubemandet udforskning af rummet.
Danmark indstillet til medlemskab af FN’s rum-komite
I dag har en samlet FN-komite for fredelig udnyttelse af rummet indstillet, at Danmark bliver medlem af komiteen. Det vil give Danmark bedre mulighed for at følge med i og påvirke den internationale udvikling.
ESA Space App Camp 2017
Så er der åbnet for tilmelding til den Europæiske Rumorganisation, ESA’s Space App Camp 2017. Den afholdes 11.-18. september 2017 på ESA’s jordobservationscenter, ESRIN i Frascati, Italien. Alle udgifter til rejse og indkvartering dækkes af ESA, og der vil være store præmier til vinderne.
Kommissionen indkalder ansøgere til at koordinere Copernicus Hackathon programmet
Kommissionen har afsat et budget på 1,2 MEuro til Copernicus Hackathon programmet. Dette muliggør organisering af 20 hackathons årligt i 2 år dvs. af i alt 40 hackathons. Der indkaldes nu ansøgere til at stå for koordineringen af programmet.
Copernicus går i skyen - DIAS konceptet er under udvikling
I takt med at omfanget af data i Copernicus programmet stiger øges også behovet for lettere adgang til data samt adgang til databehandlings-faciliteter. Kommissionen forbereder derfor nu DIAS konceptet dvs det kommende Copernicus Data and Information Access Services
Kortdage 2017 - Bestil en standplads
Dette års Kortdage finder sted i Aalborg Kongres & Kultur Center den 8.-10. november 2017 under temaet ”Geodata – en verden i bevægelse”. Der planlægges et særligt spor med fokus på geodata fra rummet, om hvordan EU’s rumprogrammer Copernicus og Galileo er ved at revolutionere mængden af geodata.
Høring: diskussionsoplæg til en ny ordning for tildeling af støttebreve i ESA
Virksomheder, forskere og myndigheder skal have et såkaldt støttebrev fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse for at kunne søge midler fra ESA’s teknologiudviklingsprogrammer som fx ARTES og GSTP. Styrelsen vil med en ny ordning gøre tildelingen af disse breve mere strategisk.
Arrangement om udnyttelse af systemer til rummet
I juni 2016 fik Danmark sin første nationale rumstrategi. Den viser et stort forretningspotentiale som nu skal omsættes til forretning og arbejdspladser. Et konsortium med flere innovationsnetværk og GTS-institutter vil synliggøre og hjælpe med udviklingen af forretningsmulighederne.