ESA Space App Camp 2019

Tag med på Space App Camp i Frascati 16. – 23. september 2019. Studerende, forskere og udviklere deltager helt gratis, og der er plads til 24 deltagere. ESA’s Space app Camp afholdes for 8. gang for at flere kan blive bedre til at udnytte data fra satellitter til at lave forretning her på jorden.
Kontakt
Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

ESA Space App Camp 2019

Data om vores landbrug, skove, byudvikling, maritime miljø og vejnet spiller en stadigt større rolle for dansk erhvervsliv og offentlige myndigheder. Vi får løbende bedre og lettere adgang til data, som kan hjælpe os med at træffe bedre beslutninger, effektivisere, optimere og innovere. På Space App Camp kan du sammen med andre med komplementære kompetencer blive bedre til at udnytte forretningsmulighederne i satellitdata.

Danmark er med i EUs satellitprogram for jordobservation (Copernicus), der leverer satellitdata af høj kvalitet, som siden 2014 har leveret frit tilgængelige data. Det går dog generelt langsomt med at udbrede brugen af de satellitdata, men Space App Camp kan bringe dig foran med at udnytte mulighederne.

Danske deltagere har adgang til ESA’s Space App Camp på baggrund af Danmarks medlemsskab af ESA. 

ESA’s Space App Camp finder igen i år sted på ESRIN i Frascati uden for Rom. 

Senest opdateret 26. juni 2019