Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Brug rummet Aktuelt Nyheder Kom med dit bud på et nyt medlem af Rumforskningsudvalget

Kom med dit bud på et nyt medlem af Rumforskningsudvalget

Styrelsen for Forskning og Uddannelse indkalder hermed forslag til et nyt medlem fra erhvervslivet til Rumforskningsudvalget. Alle danske interessenter inden for rumområdet kan komme med forslag til nyt medlem.
Kontakt
Dennis Jorch Dehn Kristensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 77
Email: djdk@ufm.dk

22. februar 2019

Der er nu en ledig plads i Rumforskningsudvalget, som består af 21 medlemmer ligeligt fordelt mellem de danske universiteter, erhvervslivet og de danske myndigheder. Den ledige plads ønskes besat af en repræsentant fra erhvervslivet.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse opfordrer alle med interesse i dansk deltagelse og udnyttelse af rumbaserede systemer til at komme med forslag til et nyt medlem af udvalget. Styrelsen for Forskning og Uddannelse opfordrer særligt virksomheder, der enten leverer rumteknologier eller udnytter rumbaserede data, erhvervsrettede fonde og brancheorganisationer samt forskningsinstitutioner med rumrelaterede fagområder til at komme med forslag. 

Rumforskningsudvalgets overordnede formål er at give kvalificeret faglig rådgivning til Styrelsen for Forskning og Uddannelse om danske kompetencer, interesser og strategiske overvejelser vedrørende udnyttelsen af rummet. Rumforskningsudvalget skal herunder særligt rådgive om, hvordan rummet bedst bidrager til opnåelse af øvrige mål og visioner for Danmark inden for uddannelse, forskning og vækst samt stille dets faglige kompetencer og vejledning til rådighed for Det Tværministerielle Rumudvalg.

Medlemmer af udvalget udpeges af Styrelsen for Forskning og Uddannelse blandt de indkomne forslag, således at der skabes en spredning af interessenter og brugere fordelt på fagområder, faglighed, virksomheds- og institutionsstørrelse samt geografisk spredning i hele landet. Medlemmerne udpeges for en periode på tre år med mulighed for genudpegning ved en ny indstillingsperiode. 

Opdateret april 2019:
Fristen for indsendelse af forslag til medlemmer er overskredet, der er udpeget et nyt medlem af Rumforskningsudvalg

Senest opdateret 25. april 2019