Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Brug rummet Aktuelt Nyheder Nyt fra Danmarks Statistik om landbrugets brug af satellitter

Nyt fra Danmarks Statistik om landbrugets brug af satellitter

Danmarks Statistik har for tredje år i træk udgivet en selvstændig statistik om landbrugets brug af data fra rummet. Konklusionen er at landbruget gennemgår en markant teknologisk udvikling, hvor data fra satellitter, sensorer mv. bruges til mere nøjagtig kørsel og målrettet behandling af markerne.
Kontakt
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

DST om landbrug

Af analysen med titlen ”Præcisionslandbrug: hvem bruger det og hvad er effekten?” fremgår det, at det såkaldte præcisionslandbrug af mange ses som et middel til på én gang at forbedre miljøet og landbrugets økonomi gennem lavere forbrug af diesel, gødning og sprøjtemidler.

Desuden udfoldes følgende konklusioner i analysen:

  • Næsten hver fjerde landmænd anvender præcisionsteknologi, især til styring af maskiner, men bedrifterne med præcisionsteknologi dækker 57 pct. af det samlede landbrugsareal.
  • 6 ud af 10 landmænd med præcisionsteknologi oplevede positiv effekt på fx lavere forbrug af sprøjtemidler, diesel eller mindre arbejdstid. En del landmænd var dog i tvivl om effekten.
  • Brugere af mere sjældent forekommende teknologier har hyppigere positiv effekt.
  • Bedrifter med præcisionslandbrug har mere end dobbelt så meget jord som den gennemsnit-lige landmand. Der er dog kommet flere mindre bedrifter til i 2018 blandt bru¬gerne.
  • Landmænd med afgrøder som frø til udsæd, sukkerroer og bælgsæd benytter oftest præcisi-onsteknologi. Landmænd som kun har græs til kvæg bruger sjældent teknologien.
  • Uddannelse har betydning for brugen, og præcisionslandbrug vinder hurtigere frem hos yngre landmænd end hos de ældre.
  • Den hyppigste anførte grund til ikke at bruge præcisionsteknologi er "for store omkostninger".
Senest opdateret 09. august 2019