Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Brug rummet Aktuelt Nyheder Satellitter stiller krav til nye kompetencer i de videregående uddannelser

Satellitter stiller krav til nye kompetencer i de videregående uddannelser

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har netop indgået kontrakt med konsulenthuset Seismonaut, der inden juni måned skal kortlægge potentialet for at styrke studerendes digitale kompetencer i anvendelsen af satellitdata på videregående-, voksen- og efteruddannelser.
Kontakt
Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Sentinel 2 (billede)
Copernicus satellitten Sentinel 2. Foto: ESA

Styrelsen for Forskning og Uddannelse fik 8 gode tilbud på opgaven, der blev sat i værk som led i implementeringen af Regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst fra januar 2018, hvor der står:

”Mange videregående uddannelser bruger ikke satellitbaseret Big Data fra EU’s satellitprogrammer i tilstrækkelig grad i undervisningen. Det er på trods af, at disse data er af høj kvalitet og til lave omkostninger. Regeringen vil derfor indlede en dialog med uddannelsesinstitutionerne for at identificere relevante uddannelser, hvor satellitdata kan anvendes og klæde underviserne bedre på til at anvende data i undervisningen. Med initiativet vil regeringen løfte virksomhedernes adgang til medarbejdere, der kan skabe datadrevet forretningsudvikling.”

For at skabe grundlag for dialogen er der i første omgang behov for at identificere, hvilke videregående uddannelser samt voksen- og efteruddannelser der i dag ikke underviser i brugen af satellitdata, men potentielt kunne gøre det og dermed styrke de studerendes digitale kompetencer på fremtidens arbejdsmarked. Dette er opgaven for dette udbud.

Initiativet er et af flere initiativer i Uddannelses- og Forskningsministeriet, der har til formål at styrke de studerendes digitale kompetencer, herunder ”Call for Action: Teknologisk Upgrade på de videregående uddannelser” (august 2018).

Seismonaut vil inden juni måned afholde en række møder med eksperter, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner og på den måde finde ud af, hvilke kandidater virksomhederne har behov for, og hvordan uddannelsesinstitutionerne kan spille en rolle for at imødekomme dette behov.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse vil på baggrund af konsulentrapporten invitere til videre dialog med udvalgte institutioner med ansvar for relevante uddannelser. Dialogen skal medvirke til at konkretisere, hvordan forskere og undervisere kan anvende satellitbaseret data i undervisningen.

Opgaven blev udbudt i januar 2019 i medfør af § 191, stk. 1, i udbudsloven, jf. lov nr. 1564 af 15. december 2015.

 

Senest opdateret 28. marts 2019