Nyheder

Viser 151-180 af 274 resultater
Landbevægelser skal kortlægges med satellitdata
Publiceringsdato 03. maj 2018 Et nyt projekt skal kortlægge landbevægelser for en større del af Danmark ved at bruge satellitdata. Målet er at få ny viden om anvendelse af satellitdata
Kom til hackaton på IT Universitetet og vind 10.000 kr.
Publiceringsdato 03. maj 2018 IT Universitetet inviterer til Space App Camp Copenhagen den 13.-17. august 2018 - den første Space App Camp eller hackaton i Danmark. Her skal studerende fra forskellige fagområder udvikle kreative og innovative mobile apps, der udnytter satellitdata. Deadline for ansøgninger er den 1. juli 2018.
Gode netværksmuligheder på Toulouse Space Show
Publiceringsdato 03. maj 2018 Den 26.-28. juni afholdes det årlige Toulouse Space Show, der er en mulighed for danske virksomheder til at udbygge netværk med en lang række virksomheder på rumområdet.
Hent gratis data fra Copernicus App Lab
Publiceringsdato 03. maj 2018 Vær med til at afprøve et sæt nye redskaber til håndtering af Copernicus data.
14 ansøgninger til ESA’s teknologiprogrammer
Publiceringsdato 03. maj 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) og ESA har per 1. maj modtaget i alt 14 ansøgninger til ESA’s teknologiprogrammer. Puljen i år er på omkring 26,5 mio. kr.
Drop Your Thesis!
Publiceringsdato 26. april 2018 Få dit eksperiment kastet ud fra 120 meters højde. Det virker måske som et skrækscenarie, men det er netop formålet med ESA’s Drop Your Thesis! program. Muligheden for at ansøge er åben med deadline den 4. november 2018.
1. maj er frist for din ansøgning til ESA's teknologiprogrammer
Publiceringsdato 26. april 2018 Ansøgere med gode forslag til projekter inden for teknologiudvikling og udnyttelsen af satellitsystemer kan søge om om midler fra ESA's teknologiprogrammer. Forslag til både store og små projekter er velkomne. Ansøgningsfrist: 1. maj 2018.
Sentinel-3B har sluttet sig til familien af Copernicus satellitter
Publiceringsdato 26. april 2018 Sentinel-3B - den syvende i rækken af Sentinel satellitter under Copernicus programmet -blev i går aftes sendt op fra den russiske kosmodrom Plesetsk.
Erhvervsliv, forskere og ministre har indgået aftale om Teknologipagten
Publiceringsdato 25. april 2018 Op mod 50 partnere og ambassadører fra dansk erhvervsliv, undervisnings-, uddannelses- og forskningsverdenen har indgået en pagt for at styrke interessen for natur og teknik. Den danske ESA astronaut Andreas Mogensen er udnævnt til særlig ambassadør.
Ny sammensætning af rumforskningsudvalget
Publiceringsdato 24. april 2018 En ny struktur for den rumfaglige rådgivning af Uddannelses og Forskningsministeriet, og herunder Styrelsen for Forskning og Uddannelse, er nu godkendt.
Farming by Satellite Prize 2018
Publiceringsdato 23. april 2018 Er du studerende eller under 32 år? Eller kender du nogen som er? Sommerkonkurrencen ”Farming by Satellite”, initieret af EU, søger gode erfaringer og innovative idéer. 1. præmien er på € 5.000.
ASIM observatoriet virker som det skal og har sendt sine første data til forskerne
Publiceringsdato 19. april 2018 Forskere og ingeniører fulgte processen tæt, da ASIM-observatoriet fredag den 13. april blev monteret på ydersiden af den internationale rumstation ved hjælp af rumstationens robotarm. Henover weekenden blev der tændt for strømmen, og de første data blev sendt til kontrolcentret i Belgien.
Nu kan du få din teknologi testet i rummet med alt betalt
Publiceringsdato 19. april 2018 Europa-Kommissionen indkalder forslag til opsendelse af eksperimenter til tests i rummet (In Orbit Demonstration/Validation). Opsendelserne er fuldt finansierede af EUs rammeprogram for forskning Horizon 2020 Space. Deadline for forslag er d. 22. maj 2018
Værnsfælles Forsvarskommmando og US Strategic Command indgår aftale om deling af rumdata
Publiceringsdato 19. april 2018 Aftalen har til formål at fremme sikker, ansvarlig og vedvarende brug af rummet, og den understøtter det multinationale samarbejde om rumaktiviteter.
Aarhus universitet udnævnt til medlem af Copernicus Academy
Publiceringsdato 19. april 2018 Aarhus Universitet er netop blevet udnævnt til det første danske medlem af Copernicus Adacemy af Europa Kommissionen. Copernicus Academy skal opbygge kompetencer i medlemslandene til at udnytte de mange nye data fra rummet.
Andreas Mogensens rumkapsel er landet i Danmark
Publiceringsdato 19. april 2018 Det er med stor glæde, at Danmarks Tekniske Museum har modtaget rumkapslen, der sendte Danmarks første astronaut Andreas Mogensen ud i rummet, Soyuz rumkapslen TMA-18M.
Danmark budt velkommen som nyt medlem af FN’s rum-komite
Publiceringsdato 17. april 2018 Danmark har deltaget i sit første møde under FN-komiteen for fredelig udnyttelse af rummet. Det skete i komiteens juridiske underudvalg, hvor den seneste udvikling på rumområdet i Danmark blev præsenteret.
Ny arbejdsgruppe skal se nærmere på regulering af danske raketaktiviteter
Publiceringsdato 13. april 2018 Øgede civile raketaktiviteter i Danmark har givet større behov for at regulere sikkerheden. Ny tværministeriel arbejdsgruppe skal se nærmere på behovet for regulering af området og organisering af godkendelser.
ESA roser den danske rum-hotline
Publiceringsdato 05. april 2018 Den 20. marts 2018 blev den danske rum-hotline til ESA evalueret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse og repræsentanter fra ESA’s teknologiprogrammer fra ESA’s teknologi- og udviklingscenter, ESTEC i Nederlandene.
ASIM er velankommet til den internationale rumstation
Publiceringsdato 05. april 2018 Den 4. april 2018 kl. 15.45 dansk tid ankom det dansk-ledede ASIM-instrument i rumfartøjet Dragon til den internationale rumstation efter en succesfuld opsendelse af SpaceX raketten den 2. april kl. 22.30.
Rambøll har vundet opgaven med at opdatere rumstatistikken
Publiceringsdato 05. april 2018 En del af rumstatistikken baserer sig på en analyse fra 2016, hvor 144 virksomheder blev identificeret som værende en del af rumerhveret i Danmark. Opgaven består i at opdatere denne liste og udarbejde en række vækstscenarier for rumerhvervet.
London Economics skal undersøge Danmarks sårbarhed
Publiceringsdato 05. april 2018 London Economics har vundet udbuddet af opgaven med at beskrive konsekvenserne af et nedbrud af de satellitbaserede positionerings-, navigations- og timingtjenester, som benyttes overalt i det danske samfund i fx computersystemer, mobilnetværk og til præcisionsstyring i bygge- og transportsektoren.
Gratis adgang til navigationsdata af høj nøjagtighed
Publiceringsdato 22. marts 2018 Som noget nyt har EU-kommissionen besluttet, at Galileo, EU's satellitnavigationsprogram, fremover udbyder data med høj nøjagtighed som en gratis service til borgere og virksomheder.
Andreas Mogensen sørger for, at ASIM kommer sikkert til ISS
Publiceringsdato 22. marts 2018 Når SpaceX fartøjet Dragon sammenkobles med den internationale rumstation sidder ESA astronaut Andreas Mogensen i NASA’s kontrolcenter og holder kontakten med sine astronautkolleger på ISS, der skal sørge for sikker docking af Dragon.
Danmark bidrager med åbne og frie in-situ data til Copernicus
Publiceringsdato 22. marts 2018 Danmarks frisætning af nationale geodata kan inspirere andre lande. De danske in-situ data tilføjer vigtige detaljer og kan dermed forbedre EU's jordobservationsprogram Copernicus.
Effektiv renovering af vand- og spildevandsnet med satellitdata
Publiceringsdato 22. marts 2018 Forsyningsselskabet Lemvig Vand og Spildevand anvender nu satellitdata fra EU’s jordobservationsprogram Copernicus til at kortlægge, hvordan landskabet hæver og sænker sig.
Ny hjemmeside bringer rummet ind i gymnasiet
Publiceringsdato 19. marts 2018 Tre gymnasielærere skaber overblik over baggrund, data og fremgangsmåder til at bringe satellitbilleder ind i undervisningen i gymnasiet. Der er materiale til syv europæiske cases og meget mere.
ASIM er nu klar til SpaceX raketten og den internationale rumstation
Publiceringsdato 19. marts 2018 Danske eksperter har den seneste tid haft lange arbejdsdage for at få gjort ASIM-instrumentet helt klar til SpaceX 14, så ASIM den 2. april 2018 kan sendes op og blive monteret uden på den internationale rumstation.
Ideer til balloneksperimenter efterlyses
Publiceringsdato 16. marts 2018 Horizon 2020 projektet HEMERA vil stille gratis ballonflyvninger til rådighed for eksperimenter fra 2019 til 2021. HEMERA efterspørger nu ideer til eksperimenter, som forberedelse til det første opslag i juli 2018. Frist for indsendelse af ideer er 27. april 2018.
DMI skal være med til at udforme kommende europæiske satellitter
Publiceringsdato 08. marts 2018 To af DMI's forskere skal vejlede European Space Agency, ESA i valget af den helt rigtige udstyrspakke til en af Europas kommende satellitter.