Nyheder

Viser 181-210 af 286 resultater
ESA roser den danske rum-hotline
Publiceringsdato 05. april 2018 Den 20. marts 2018 blev den danske rum-hotline til ESA evalueret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse og repræsentanter fra ESA’s teknologiprogrammer fra ESA’s teknologi- og udviklingscenter, ESTEC i Nederlandene.
ASIM er velankommet til den internationale rumstation
Publiceringsdato 05. april 2018 Den 4. april 2018 kl. 15.45 dansk tid ankom det dansk-ledede ASIM-instrument i rumfartøjet Dragon til den internationale rumstation efter en succesfuld opsendelse af SpaceX raketten den 2. april kl. 22.30.
Rambøll har vundet opgaven med at opdatere rumstatistikken
Publiceringsdato 05. april 2018 En del af rumstatistikken baserer sig på en analyse fra 2016, hvor 144 virksomheder blev identificeret som værende en del af rumerhveret i Danmark. Opgaven består i at opdatere denne liste og udarbejde en række vækstscenarier for rumerhvervet.
London Economics skal undersøge Danmarks sårbarhed
Publiceringsdato 05. april 2018 London Economics har vundet udbuddet af opgaven med at beskrive konsekvenserne af et nedbrud af de satellitbaserede positionerings-, navigations- og timingtjenester, som benyttes overalt i det danske samfund i fx computersystemer, mobilnetværk og til præcisionsstyring i bygge- og transportsektoren.
Gratis adgang til navigationsdata af høj nøjagtighed
Publiceringsdato 22. marts 2018 Som noget nyt har EU-kommissionen besluttet, at Galileo, EU's satellitnavigationsprogram, fremover udbyder data med høj nøjagtighed som en gratis service til borgere og virksomheder.
Andreas Mogensen sørger for, at ASIM kommer sikkert til ISS
Publiceringsdato 22. marts 2018 Når SpaceX fartøjet Dragon sammenkobles med den internationale rumstation sidder ESA astronaut Andreas Mogensen i NASA’s kontrolcenter og holder kontakten med sine astronautkolleger på ISS, der skal sørge for sikker docking af Dragon.
Danmark bidrager med åbne og frie in-situ data til Copernicus
Publiceringsdato 22. marts 2018 Danmarks frisætning af nationale geodata kan inspirere andre lande. De danske in-situ data tilføjer vigtige detaljer og kan dermed forbedre EU's jordobservationsprogram Copernicus.
Effektiv renovering af vand- og spildevandsnet med satellitdata
Publiceringsdato 22. marts 2018 Forsyningsselskabet Lemvig Vand og Spildevand anvender nu satellitdata fra EU’s jordobservationsprogram Copernicus til at kortlægge, hvordan landskabet hæver og sænker sig.
Ny hjemmeside bringer rummet ind i gymnasiet
Publiceringsdato 19. marts 2018 Tre gymnasielærere skaber overblik over baggrund, data og fremgangsmåder til at bringe satellitbilleder ind i undervisningen i gymnasiet. Der er materiale til syv europæiske cases og meget mere.
ASIM er nu klar til SpaceX raketten og den internationale rumstation
Publiceringsdato 19. marts 2018 Danske eksperter har den seneste tid haft lange arbejdsdage for at få gjort ASIM-instrumentet helt klar til SpaceX 14, så ASIM den 2. april 2018 kan sendes op og blive monteret uden på den internationale rumstation.
Ideer til balloneksperimenter efterlyses
Publiceringsdato 16. marts 2018 Horizon 2020 projektet HEMERA vil stille gratis ballonflyvninger til rådighed for eksperimenter fra 2019 til 2021. HEMERA efterspørger nu ideer til eksperimenter, som forberedelse til det første opslag i juli 2018. Frist for indsendelse af ideer er 27. april 2018.
DMI skal være med til at udforme kommende europæiske satellitter
Publiceringsdato 08. marts 2018 To af DMI's forskere skal vejlede European Space Agency, ESA i valget af den helt rigtige udstyrspakke til en af Europas kommende satellitter.
Rummet på Big Science Business Forum 2018
Publiceringsdato 08. marts 2018 Danmark var i sidste uge vært for Big Science Business Forum 2018 (BSBF2018), hvor verdens største højteknologiske forskningsfaciliteter afholdt den første fælles konference. BSBF2018 ville vise, at højteknologi udviklet til en organisation kan (gen)bruges hos en anden Big Science organisation.
1. maj er der frist for ansøgninger til ESA's teknologiprogrammer
Publiceringsdato 08. marts 2018 Ansøgere med gode forslag til projekter inden for teknologiudvikling og udnyttelsen af satellitsystemer kan søge om midler fra ESA's teknologiprogrammer.
Hvad sker der, hvis den internationale rumstation privatiseres i 2025?
Publiceringsdato 05. marts 2018 Den 2.-3. marts 2018 samledes 45 lande og 15 rumorganisationer fra hele verden til ISEF2 i Tokyo. Her drøftede de mere end 300 deltagere visionerne for robotter og astronauters vej længere ud i rummet.
Prodex opslag 2018
Publiceringsdato 23. februar 2018 PRODEX er et program under European Space Agency (ESA), der støtter videnskabelig deltagelse i ESA’s missioner, der udforsker universet, solsystemet og jorden. Der udbydes nu 9 millioner kr. til dansk deltagelse i missionerne. Ansøgninger modtaget senest 1. juni 2018 vurderes samlet.
Udbud: Det Tværministerielle Rumudvalg udbyder sin første analyseopgave
Publiceringsdato 20. februar 2018 Det Tværministerielle Rumudvalg har offentliggjort et udbud på en analyse af konsekvenserne for Danmark af et nedbrud af satellitbaserede PNT-tjenester (Positionerings-,Navigations- og Timingtjenester).
10 år for Columbus og ATV
Publiceringsdato 09. februar 2018 Columbus, det europæiske forsknings-laboratorium på den internationale rumstation og det europæiske rumfartøj ATV (Automated Transfer Vehicle) kan her i februar fejre 10-års fødselsdag.
Kan du arrangere en Space App Camp?
Publiceringsdato 08. februar 2018 En Space App Camp eller hackaton skal samle studerende fra forskellige fagområder, så de kan udvikle kreative og innovative mobile apps, der udnytter satellitdata. Styrelsen for Forskning og Uddannelse indhenter nu tilbud på at arrangere en Space App Camp på IT Universitetet i august 2018.
Rumerhvervet skal opdateres med ny statistik
Publiceringsdato 06. februar 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse udbyder opgaven med opdatering af grundlaget for den del af rumstatistikken, som vedrører rumerhvervet i Danmark.
Fokus på uddannelse og rum i regeringens nye Strategi for Danmarks digitale vækst
Publiceringsdato 06. februar 2018 Regeringen vil indlede en dialog med de videregående uddannelsesinstitutioner for at identificere relevante uddannelser, hvor satellitdata kan anvendes.
Europa-Kommissionen afholder webinar d. 22. februar 2018 om mulighederne for at søge finansiering i SMV instrumentet
Publiceringsdato 05. februar 2018 SMV-instrumentet er program i Horizon 2020, som kan søges af SMV’er. Alene eller som del af et konsortium. Der vil på webinaret være fokus på SMV’er, hvis forretning baserer sig på Copernicus data. Det er gratis, og du kan deltage fra dit skrivebord.
Opsendelse af de to første godkendte satellitter forløb planmæssigt
Publiceringsdato 05. februar 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har godkendt de to første satellitter siden rumlovens ikrafttræden, og begge satellitter er netop blevet sendt i kredsløb om jorden. Rumloven fastlægger rammerne for, at danske rumaktiviteter sker på et reguleret og sikkerhedsmæssigt betryggende grundlag.
Den danske økonomi er afhængig af satellitbaserede tjenester
Publiceringsdato 29. januar 2018 Ny rumstatistik sætter for første gang tal på danske virksomheders brug af satellitter, og hvad en stigende brug af satellitter betyder for digitalisering af danske virksomheder og dansk økonomi. Statistikken er udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik.
Udpegning af medlemmer til nyt Rumforskningsudvalg
Publiceringsdato 25. januar 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse indkalder hermed forslag til medlemmer fra forskningsinstitutioner og virksomheder til det nye Rumforskningsudvalg. Alle danske interessenter inden for rumområdet opfordres til at komme med forslag til nye medlemmer.
Invitation til workshop om robotteknologi for folkeskole- og gymnasielærere
Publiceringsdato 25. januar 2018 European Space Agency, ESA inviterer til en række workshops for lærere i løbet af foråret 2018. Man vil kunne lære at bruge Raspberry Pi og andre velafprøvede materialer om brugen af robotteknologi i fysikundervisningen.
Granskning af dansk deltagelse i bemandet og ubemandet udforskning af rummet
Publiceringsdato 25. januar 2018 Seismonaut A/S skal kortlægge danske forskere og virksomheders interesser i bemandet og ubemandet udforskning af rummet før, nu og i fremtiden. Undersøgelsen vil være færdig i første halvdel af 2018 og skal skabe grundlag for en dansk holdning til et fortsat engagement på området.
Nye visioner for rummet og Danmark
Publiceringsdato 25. januar 2018 Danmark befinder sig i en gylden rumalder med nye muligheder for at gøre Danmark til en mere aktiv rumnation. Seks kendte aktører på rumområdet sætter i foråret 2018 deres egne ord på, hvilke muligheder Danmark har.
Hvordan synes du, at EGNOS, Galileo og Copernicus skal udvikles fremover?
Publiceringsdato 23. januar 2018 Europa-Kommissionen har lige nu en åben høring om strategiske infrastrukturer som f.eks. EGNOS, Galileo og Copernicus. Så hvis du har en mening om programmerne, så er det nu, at du eller din organisation skal komme med dem. Høringsfrist er 8. marts 2018
EUopSTART: Søg tilskud til at forberede din ansøgning til Horizon 2020
Publiceringsdato 23. januar 2018 EUopSTART har til formål at intensivere danske forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i europæisk forskning og innovation. Første cut-off er den 26. februar 2018 efterfulgt af to cut-offs henholdsvis den 22. maj og 8. oktober 2018.