Nyheder

ESAs Living Planet Fellowship 2018
ESA opfordrer yngre forskere til at indsende projektforslag under 'Living Planet Fellowship 2018' opslaget
Satellitter og kunstig intelligens sikrer sejladsen i Grønlands isfyldte farvande
Innovationsfonden investerer 5 mio. kr. i nyt projekt om mere detaljerede iskort ved hjælp at satellitdata fra Copernicus sentinel 1. DMI, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, og Harnvig Arctic & Maritime deltager i projektet.
Tillykke til TICRA og Landbrug og Fødevarer
TICRA og SEGES Landbrug og Fødevarer er for første gang med i projekter under EU's rumprogram i Horizon 2020. Begge indgik i succesfulde ansøgninger ved 2017-opslaget.
ESA opfordrer jordobservationseksperter til at ansøge om medlemskab af seks nye Mission Advisory Groups
Som led i udviklingen af Copernicus programmet etablerer ESA Mission Advisory Groups (MAGs) til hver af seks potentielle satellitmissionstyper
Endnu fire Galileosatellitter opsendt med succes
Et stort skridt nærmere europæisk uafhængighed for satellitbaseret navigation og positionering
Virksomheder kan få penge til udvikling af ny dansk rumteknologi
De sidste fem år har det offentlige investeret 224 millioner kroner i 61 projekter, der laver ny rumteknologi eller anvender data fra rummet. Ny publikation giver et indblik i offentligt støttet teknologiudvikling med dansk deltagelse siden 2013.
Se hvem der bruger rumdata i Danmark
Ifølge Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering så tjekker landmanden sine afgrøder, miljøteknikeren sine algeopblomstringer, og vejmyndighederne mængden af sne - alt sammen ved hjælp af data fra satellitter.
Rumerhvervet skaber arbejdspladser med raketfart
Rumvirksomhederne skaber vækst og arbejdspladser i Danmark, viser ny opfølgning på rumstrategien. Samtidig gennemføres flere nye initiativer på området, der blandt andet skal udbrede brugen af gratis rumdata og måle effekten af rumteknologi på samfundet.
Copernicus programmet vil fremover kunne overvåge luftforurening
De første prøvebilleder fra Sentinel-5p satellitten viser, at Copernicus programmet vil kunne bidrage til en overvågning af luftforureningen over hele kloden
Tilmeldingen er åben. Deltag i den danske CanSat-konkurrence 2018
Satellitter på dåse – CanSats - styrker elevernes kreativitet, samarbejde og faglighed. Som altid i rumfart er udfordringen at holde sig inden for begrænsninger på omkostninger, tidsforbrug, vægt og ikke mindst volumen. Fristen for tilmelding af hold er 21. februar 2018
SpaceAcademy@DK ser dagens lys
SpaceAcademy@DK skal bringe rumteknologi og satellitdata ind i undervisningslokalerne på danske videregående uddannelser. SANDHOLT ApS skal med 300.000 kr. fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse give danske studerende bedre mulighed for at deltage i ESA Academy og Copernicus Academy.
Åbent opslag til finansiering af innovative ideer indenfor ESAs rammeprogram for jordobservation
Der er som et nyt initiativ indenfor ESAs rammeprogram for jordobservation (EOEP-5) et åbent opslag i den såkaldte Blok 4 "EO Science for Society"
Danmark nyt medlem af FN’s rum-komite
Danmark får nu bedre mulighed for at følge med i og påvirke den internationale udvikling på rumområdet. FN’s generalforsamling har enstemmigt godkendt, at Danmark bliver medlem af FN-komiteen for fredelig udnyttelse af rummet.
ESA indkalder eksperter til to nye Mission Advisory Groups for de to missionsforslag FORUM og SKIM
ESA har besluttet at gå videre med indledende studier til to forslag til den 9. Earth Explorer mission, hhv. de såkaldte FORUM og SKIM forslag. ESA indkalder i denne forbindelse eksperter til to nye Mission Advisory Groups for de to missionsforslag.
Rummet skal på skoleskemaet
Rumfart og rummissioner skal være med til at vække børn og unges interesse for de natur- og tekniskvidenskabelige uddannelser. Derfor kan danske lærere nu blive inspireret til at bruge rummet i undervisningen ved hjælp af en række kurser og undervisningsforløb.
Jorden set fra rummet - ny professor på KU i Remote Sensing
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet har ansat Rasmus Fensholt som professor i Remote Sensing.
Astronaut Andreas Mogensen besøger danske gymnasier
ESA astronaut, Andreas Mogensen, skal i løbet af november besøge danske gymnasier og fortælle om rummets muligheder og om sit nye arbejde i Mission Control Center i Houston. Målet er at styrke elevernes kendskab til rummet og øge deres interesse for naturvidenskab og teknik.
Opslag om støtte til rumaktiviteter, der kan skabe vækst og beskæftigelse i Danmark
Virksomheder og forskere har mulighed for at søge om støtte til aktiviteter, der bruger satellit- og rumteknologi til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Alle virksomheder kan komme i betragtning – ikke kun de klassiske rumvirksomheder.
Ny søgerunde: Støttebreve for deltagelse i teknologiudviklingsopgaver hos ESA
Danmark bidrager til at finansiere European Space Agency' s (ESA) løbende udbud af opgaver for teknologiudvikling. Det er muligt for danske virksomheder og institutioner at byde på disse teknologiudviklingsopgaver i fri konkurrence med tilbudsgivere fra andre ESA-medlemsstater.
Det danske Copernicus Relay fortsætter endnu et år
EU Kommissionen har netop meddelt, at det danske Copernicus Relay fortsætter endnu et år. Copernicus Relays er nationale kontaktpunkter for information om Copernicus programmet.
Test din CubeSat-idé i ESA’s nye facilitet for studerende
Drømmer du om at sende en satellit i rummet, men ved ikke hvordan? Her er løsningen! European Space Agency, ESA har netop etableret en testfacilitet for studerende, som også du kan bruge.
Nyt arbejdsprogram for Horizon 2020 Space er offentliggjort
Første opslag er åbent og kan søges frem til 6. marts 2018
Space Academy@DK – workshop præsentationer
Styrelsen for Forskning og Uddannelse udbyder 300.000 kr. til udvikling og etablering af en ny supportenhed, Space Academy@DK, som skal bringe rumteknologi og satellitdata ind i undervisningslokalerne på danske videregående uddannelser. Frist for ansøgninger er den 15. november 2017.
Første møde blandt europæiske Galileo brugere
Brugere af det nye europæiske Galileo navigationssystem inviteres af GSA til møde d. 28.-29- november 2017 i Madrid
Oversigt over åbne udbud inden for teknologiudvikling i ESA
Nedenfor er vist de åbne udbud inden for teknologiudvikling, hvor du kan søge støtte til din aktivitet
Centrifuger dit speciale! Sidste chance for at indsende forslag til 2018-forsøg
Centrifuger dit speciale! European Space Agency, ESA, giver eleverne mulighed for at udføre eksperimenter i op til 20 G i ESA's Large Diameter Centrifuge (LDC). DEADLINE: 5. november 2017 kl. 23:59.
Mød European Space Agency til Big Science Business Forum
European Space Agency (ESA) er en af de ni europæiske Big Science organisationer, som er medarrangør af Big Science Business Forum 2018 i København. ESA vil sammen med de andre organisationer præsentere deres samlede udbud og investeringer for de kommende år.
Innovationsfonden investerer 16 mio. kr. i to nye rumprojekter
Innovationsfonden har netop offentliggjort deres seneste investering i to nye rumprojekter: MegaMan – Mega-Constellations, der skal revolutionere klodens mobildækning og MOIST – Managing and Optimizing Irrigation by Satellite Tools, der skal hjælpe landmænd til at vande mere effektivt.
ESA afholder workshop om forskningsmuligheder i Deep Space Gateway
Det er nu muligt for forskere at deltage i en workshop, som ESA afholder på ESTEC i Holland den 5. og 6. december.
ESA udbyder 10 forskningsstipendier indenfor jordobservation
Der er nu mulighed for at søge et forskningsstipendium ved det nyoprettede Φ- lab i ESRIN