Nyheder

Viser 241-270 af 289 resultater
Mød European Space Agency til Big Science Business Forum
Publiceringsdato 11. oktober 2017 European Space Agency (ESA) er en af de ni europæiske Big Science organisationer, som er medarrangør af Big Science Business Forum 2018 i København. ESA vil sammen med de andre organisationer præsentere deres samlede udbud og investeringer for de kommende år.
Innovationsfonden investerer 16 mio. kr. i to nye rumprojekter
Publiceringsdato 11. oktober 2017 Innovationsfonden har netop offentliggjort deres seneste investering i to nye rumprojekter: MegaMan – Mega-Constellations, der skal revolutionere klodens mobildækning og MOIST – Managing and Optimizing Irrigation by Satellite Tools, der skal hjælpe landmænd til at vande mere effektivt.
ESA afholder workshop om forskningsmuligheder i Deep Space Gateway
Publiceringsdato 10. oktober 2017 Det er nu muligt for forskere at deltage i en workshop, som ESA afholder på ESTEC i Holland den 5. og 6. december.
ESA udbyder 10 forskningsstipendier indenfor jordobservation
Publiceringsdato 04. oktober 2017 Der er nu mulighed for at søge et forskningsstipendium ved det nyoprettede Φ- lab i ESRIN
ESA indkalder forslag til Earth Explorer 10 mission
Publiceringsdato 04. oktober 2017 ESA opfordrer forskere indenfor jordobservation til at indsende forslag til en ny Earth Explorer mission.
Danske landmænd elsker satellitter og GPS
Publiceringsdato 29. september 2017 Som første EU land nogensinde er der i Danmark indhentet tal om anvendelsen af satellitteknologi i landbruget. Tallene viser, at danske landmænd i stor stil brugersignaler fra rummet og højteknologiske løsninger til at få et større udbytte og bruge mindre gødning og sprøjtegift.
COWI besøger ESRIN
Publiceringsdato 22. september 2017 En hel dag om satellitbilleder
Opslag: Udvikling og etablering af Space Academy@DK
Publiceringsdato 19. september 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelse udbyder 300.000 kr. til udvikling og etablering af en ny supportenhed, Space Academy@DK, som skal bringe rumteknologi og satellitdata ind i undervisningslokalerne på danske videregående uddannelser. Frist for ansøgninger er den 15. november 2017.
Big Data fra rummet skal bruges i undervisningen
Publiceringsdato 19. september 2017 IT-Universitetet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse starter nyt samarbejde om at give studerende og forskere bedre kendskab til mulighederne ved nye applikationer med udgangspunkt i Big Data fra satellitter.
Arrangement om udnyttelse af systemer i rummet
Publiceringsdato 17. september 2017 Arrangementet er rettet mod virksomheder inden for miljø, logistik og transport og hvordan de kan udvikle deres forretning gennem brug af satellitter. Arrangementet finder sted 28. november i Aarhus og det er gratis at deltage.
Høring: Ny ordning til vurdering af danske ansøgninger til European Space Agency (ESA)
Publiceringsdato 12. september 2017 Virksomheder, forskere og myndigheder skal have et såkaldt støttebrev for at kunne søge midler fra ESA’s teknologiudviklingsprogrammer. Ny ordning opstiller nye kriterier, der blandt andet skal bidrage til at øge væksten i den private sektor og digitalisere offentlige myndigheder.
Nyt ESA program for jordobservation
Publiceringsdato 07. september 2017 InCubed er nu officielt åben for business.
Hvordan bruger DU rummet?
Publiceringsdato 25. august 2017 Hermed en efterlysning af erfaringer med smarte måder at bruge rummet på, der kan skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Hvis din virksomhed allerede har realiseret nogen af de muligheder ny rumteknologi og data fra satellitter giver, kan din case inspirere andre.
SPACE Week 2017 i Rom, Italien, 21.–23. november 2017
Publiceringsdato 22. august 2017 SPACE Week 2017 har fokus på det nye arbejdsprogram i Horizon 2020 og jordobservationsprogrammet Copernicus.
Bliv klar til at søge midler i næste arbejdsprogram i Horizon 2020 Space
Publiceringsdato 22. august 2017 Hør bl.a. Europa-Kommissionen fortælle om mulighederne i det næste arbejdsprogram i Horizon 2020 Space ved to arrangementer i november.
Satellitdata fra Copernicus kan bruges til at vise vertikale landbevægelser i Danmark
Publiceringsdato 21. august 2017 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har igangsat en indledende kortlægning, der skal afdække potentialet og de tekniske forudsætninger for at etablere en permanent service til løbende at monitorere og udstille vertikale landbevægelser i Danmark
Indkaldelse af forslag til forskning i effekterne af kosmisk stråling
Publiceringsdato 15. august 2017 Kosmisk stråling betragtes som den største sundhedsfare for astronauter, der skal rejse til Månen og Mars. European Space Agency, ESA indkalder derfor forslag til forskning i betydningen af kosmisk stråling for den menneskelige krop.
Space Moves event - der afholdes idé konkurrence baseret på rumdata
Publiceringsdato 08. august 2017 ESA og DLR opfordrer virksomheder og start-ups til at indsende innovative ideer til tjenester baseret på rumdata
Space Exploration Masters er i luften
Publiceringsdato 23. juni 2017 Den europæiske rumorganisation, ESA efterlyser innovative ideer til bemandet og ubemandet udforskning af rummet. Der er frist for indsendelse af ideer den 8. september 2017. Indkaldelsen er led i ESA’s plan for aktiviteter for lav bane, Månen, Mars og endnu fjernere destinationer.
Hvad betyder et nedbrud af satellitnavigation for et samfund?
Publiceringsdato 16. juni 2017 Det giver konsulentfirmaet London Economics et bud på i rapporten ”Economic impact to the UK of a disruption to GNSS” (GNSS står for Global Navigation Satellite System og er satellitnavigationssystemer som fx det amerikanske GPS og Europas Galileo).
Workshop for studerende i ESA’s Concurrent Design Facility den 12. til 15. september 2017
Publiceringsdato 14. juni 2017 ESA’s uddannelseskontor indkalder ansøgninger fra talentfulde og motiverede ingeniør- eller fysikstuderende, der vil deltage i en workshop i”Concurrent Design Facility (CDF)” på ESA’s træningscenter i Belgien.
ESA indkalder forslag til post-ISS studier
Publiceringsdato 09. juni 2017 I dag gennemføres mange forsøg i vægtløshed på den internationale rumstation, ISS, men ISS vil i løbet af de næste 10 år være slidt op og skulle skrottes. Derfor tænkes der allerede nu i nye muligheder for at udføre forsøg i vægtløshed samt bemandet og ubemandet udforskning af rummet.
Danmark indstillet til medlemskab af FN’s rum-komite
Publiceringsdato 09. juni 2017 I dag har en samlet FN-komite for fredelig udnyttelse af rummet indstillet, at Danmark bliver medlem af komiteen. Det vil give Danmark bedre mulighed for at følge med i og påvirke den internationale udvikling.
ESA Space App Camp 2017
Publiceringsdato 06. juni 2017 Så er der åbnet for tilmelding til den Europæiske Rumorganisation, ESA’s Space App Camp 2017. Den afholdes 11.-18. september 2017 på ESA’s jordobservationscenter, ESRIN i Frascati, Italien. Alle udgifter til rejse og indkvartering dækkes af ESA, og der vil være store præmier til vinderne.
Kommissionen indkalder ansøgere til at koordinere Copernicus Hackathon programmet
Publiceringsdato 31. maj 2017 Kommissionen har afsat et budget på 1,2 MEuro til Copernicus Hackathon programmet. Dette muliggør organisering af 20 hackathons årligt i 2 år dvs. af i alt 40 hackathons. Der indkaldes nu ansøgere til at stå for koordineringen af programmet.
Copernicus går i skyen - DIAS konceptet er under udvikling
Publiceringsdato 31. maj 2017 I takt med at omfanget af data i Copernicus programmet stiger øges også behovet for lettere adgang til data samt adgang til databehandlings-faciliteter. Kommissionen forbereder derfor nu DIAS konceptet dvs det kommende Copernicus Data and Information Access Services
Kortdage 2017 - Bestil en standplads
Publiceringsdato 31. maj 2017 Dette års Kortdage finder sted i Aalborg Kongres & Kultur Center den 8.-10. november 2017 under temaet ”Geodata – en verden i bevægelse”. Der planlægges et særligt spor med fokus på geodata fra rummet, om hvordan EU’s rumprogrammer Copernicus og Galileo er ved at revolutionere mængden af geodata.
Høring: diskussionsoplæg til en ny ordning for tildeling af støttebreve i ESA
Publiceringsdato 30. maj 2017 Virksomheder, forskere og myndigheder skal have et såkaldt støttebrev fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse for at kunne søge midler fra ESA’s teknologiudviklingsprogrammer som fx ARTES og GSTP. Styrelsen vil med en ny ordning gøre tildelingen af disse breve mere strategisk.
Video: Lær om mulighederne i Copernicus programmet på Youtube
Publiceringsdato 24. maj 2017 Kommissionen har filmet alle de oplæg, som udbydes i forbindelse med afholdelsen af Copernicus Information and Training Sessions i medlemslandene.
Gode muligheder for at opnå støtte i SMV-instrumentet i Horizon 2020
Publiceringsdato 11. maj 2017 Fase 1 ansøgninger på rumområdet, der kom over minimumsgrænsen, havde succesrate på 100%.