Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Brug rummet Aktuelt Nyheder Rumsektoren takker ja til ministerens invitation til partnerskaber

Rumsektoren takker ja til ministerens invitation til partnerskaber

På en workshop torsdag den 7. februar 2019 blev 60 deltagere fra alle dele af rumsektoren enige om at nedsætte fem teams, som frem til sommer skal komme med de første bud på partnerskaber.
Kontakt
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk
Dennis Jorch Dehn Kristensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 77
Email: djdk@ufm.dk

Deltagere ved partnerskabsworkshop 7. februar 2019

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers offentliggjorde i slutningen af sidste år en invitation til rumsektoren om i partnerskaber at udvikle nye initiativer inden for rammen af den nationale rumstrategi.

Baggrunden for invitationen var afslutningen af implementeringen af de 46 oprindelige initiativer i rumstrategien fra 2016.

Et bredt udsnit af universiteter, ministerier og virksomheder havde sagt ja til invitationen og var derfor kommet til kick-off workshoppen, som havde til formål at afklare både interessen og potentialet for at lave partnerskaber.

Kontoret for rum i Styrelsen for Forskning og Uddannelse indledte dagen med at sætte rammen for ministeriets muligheder for at understøtte kommende partnerskaber og deres betydning for fremtidens prioriteringer i fx ESA. 

Herefter blev eftermiddagen i den store sal i Eigtved Pakhus i København af de omkring 60 deltagere brugt til livlige diskussioner om udfordringer og muligheder i sektoren i dag. 

Allerede inden workshoppen havde flere deltagere benyttet muligheden for at indsende de første ideer til mulige partnerskaber, men flere nye ideer kom på bordene i løbet af dagen.
Da dagen sluttede var der nedsat fem partnerskabsteams under temaerne (foreløbige arbejdsoverskrifter):

  • Science
  • Space Exploration
  • Dataanvendelse i Danmark
  • Rumbaserede uddannelser
  • Arktis

De forskellige teams vil over de kommende måneder gå videre med at afdække potentialet og formål og herefter beskrive konkrete partnerskaber i en proces, som stadig er åben for nye input. I september forventes de første partnerskaber at blive præsenteret på årets rumkonference organiseret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Målgruppen for workshoppen var i første omgang deltagerne i de eksisterende rådgivende udvalg (Rumforskningsudvalget og Det Tværministerielle Rumudvalg). Flere havde desuden gjort brug af muligheden for allerede nu at tage potentielle partnere med til workshoppen. 

Der var dog på workshoppen bred enighed om at et af de grundlæggende principper bag partnerskaberne er åbenhed, og at de kommende partnerskaber skal være tilgængelige for alle interesserede – også uden for rumsektoren.

RUM vil i nyhedsbreve frem til sommer informere mere om nogle af konklusionerne og budskaberne partnerskabsworkshoppen og processen for partnerskabsopbygning, som nu er startet. Efter vinterferien vil vi bl.a. videregive informationer om kontaktpersoner og datoer for de næste møder i de forskellige teams, så alle interesserede har mulighed for at deltage så tidligt i processen som muligt.

På workshoppen holdt chefkonsulent Sune Nordenskov Lauritsen fra DTU desuden et spændende oplæg om etableringen af et kommende ESA-baseret inkubationscenter for rumvirksomheder, som etableres i et offentligt-privat partnerskab på tre universiteter i Danmark. Sune gav desuden gode råd om partnerskabsopbygning med baggrund i det seneste års arbejde med at finde og samle partnerne bag det nye ESA BIC DK, som medfinansieres af både private fonde og ESA.

Senest opdateret 13. februar 2019