Brug rummet - Nyhedsbrev 34

- med ny inspiration til at bruge rumdata og rumteknologi

Stor interesse for Newspace

Onsdag den 26. September var 60 studerende, forskere og folk fra industrien mødt op til Newspace workshop på Godsbanen i Aarhus. Newspace er et begreb der dækker over de ruminitiativer der vokser frem internationalt faciliteret af bedre, hurtigere og billigere adgang til rummet.

Forlængelse af frist for Kortdages Gymnasiekonkurrence

Årets gymnasiekonkurrence er i fuld gang – og I kan stadig nå at være med i kampen om æren og et studierejselegat på 10.000 kr. Omdrejningspunktet for årets opgave er satellitbilleder og de muligheder de giver for at løse samfundsmæssige udfordringer.

ESA indkalder ansøgninger til tre nye Mission Advisory Groups (MAGs)

Tre ud af i alt 21 forslag er blevet udvalgt som potentielle kandidater til ESAs tiende Earth Explorer mission. ESA opretter derfor nu en ekspertgruppe – en såkaldt Mission Advisory Group – for hver af de tre kandidatmissioner.

Indkaldelse af forslag til rumforskning

Danmarks medlemskab af European Space Agency, ESA giver danske forskere og virksomheder adgang til en række forskningsfaciliteter, der kan udnyttes til forskning i vægtløshed. ESA har netop udgivet en ny strategi for udnyttelsen og opfordrer nu alle til at søge om adgang til faciliteterne.

ESA 2019 Living Planet Symposium

Der er nu åbnet for indsendelse af abstracts til ESAs Living Planet Symposium. Det næste Living Planet Symposium har fokus på, hvordan den hastige udvikling af innovative teknologier og aktører ændrer det traditionelle jordobservationslandskab og skaber nye muligheder.

Bliv en del af Copernicus Økosystemet

EU Kommissionen afholder en workshop med fokus på netværksdannelse og erfaringsudveksling med henblik på den videre udvikling af brugen af Copernicus programmet. Workshoppen har til hensigt at belyse diversiteten samt drivkraften bag Copernicus Økosystemet.

Horizon 2020 Space International Information Day & Brokerage Event

Hør Europa-Kommissionen fortælle om mulighederne i det næste opslag i rumprogrammet i Horizon2020 og deltag i matchmaking arrangement.

Senest opdateret 04. oktober 2018