Brug rummet - Nyhedsbrev 35

- med ny inspiration til at bruge rumdata og rumteknologi

Se præsentationerne fra Rumkonference 2018

Mandag den 8. september 2018 samledes mere end 100 rumforskere, studerende og rumvirksomheder til spændende drøftelser om uddannelse, kompetencer og jobs i rumerhvervet. Danmarks deltagelse i udforskning af rummet med robotter og astronauter var også på dagsordenen.

Vækstoptimisme i rumerhvervet 

Rambøll konkluderer i ny rapport, at rumområdet generelt er omgivet af stor vækstoptimisme. Hvis de mest positive vækstforventninger skal indfries, kræver det dog adgang til mere kvalificeret arbejdskraft og et øget fokus på iværksætteri.

OCEBIS - Ocean biological information system 

Havet set gennem marine organismers øjne. Copernicus programmets marine komponent har dramatisk ændret vores viden om havets tilstand - hvor vi før famlede i blinde er Copernicus nu vores øje i havet.

2018 Satellite Web Apps Hackathon på ITU er åben for tilmeldinger

IT-Universitetet i København inviterer i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse studerende til Copernicus Satellite Hackathon, hvor studerende kan udvikle webapps baseret på satellitdata. 2018 Satellite Web Apps Hackathon vil blive afholdt i ITU Design Lab den 23. og 24. november 2018.

Workshop om hvordan Copernicus programmet kan understøtte byudvikling

Workshoppen har fokus på hvorledes de mange data fra Copernicus programmet kan anvendes til udviklingen af applikationer, som både kan understøtte hverdagslivet i byerne og også den fremtidige byudvikling.

Workshop om udviklingen af Copernicus programmet i polare egne

EU Kommissionen afholder den holder den 7. november en workshop med fokus på hvorledes Copernicus programmet kan udvikle sig i Arktis, og hvilke muligheder dette kan medføre.

Senest opdateret 11. oktober 2018