Brug Rummet - Nyhedsbrev 51

- med ny inspiration til at bruge rumdata og rumteknologi
Kontakt
Mette Glavind
Chefsekretær
Tlf.: +45 72 31 82 05
Email: mgl@ufm.dk

Kom med dit bud på et nyt medlem af Rumforskningsudvalget 

Styrelsen for Forskning og Uddannelse indkalder hermed forslag til et nyt medlem fra erhvervslivet til Rumforskningsudvalget. Alle danske interessenter inden for rumområdet kan komme med forslag til nyt medlem. 

Lørdag den 23. februar er det 20 år siden, den lille seje satellit Ørsted blev sendt I kredsløb om Jorden fra Vandenberg basen i USA for at måle jordens magnetfelt. DTU Space og en række danske aktører var involveret i udviklingen.

Tag med på studietur til Toulouse og mød markante franske rum-aktører

Studieturen afholdes 22.-23. maj 2019 og er for danske myndigheder, forskere, virksomheder og andre, der arbejder inden for rumområdet. Besøget arrangeres som led i en samarbejdsaftale mellem Styrelsen for Forskning og Uddannelse og det franske rumagentur, CNES.

Projektet ”Vækst i Rumerhvervet” sluttede med udgangen af 2018. Projektet skulle synliggøre og hjælpe virksomheder med udviklingen af forretningsmuligheder på baggrund af Danmarks første nationale rumstrategi, der viste at et stort forretningspotentiale for rumerhvervet i Danmark.

Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) afholder 17. -19. september konferencen NoRSC ’19 (Nordic Remote Sensing Conference 2019). Med den stadig hurtigere udvikling inden for remote sensing ønskes en tværfaglig platform, hvor forskere og virksomheder kan netværke og udveksle erfaringer.

Copernicus Supplier Industry Days

27. og 28. marts 2019 inviterer ESA til Supplier Industry Days med fokus på jordobservationsprogrammet Copernicus. Arrangementet har til formål at give europæiske rumvirksomheder mulighed for dialog og måske konsortiedannelse til udbud for udviklingen af fremtidige Copernicus satellitter. 

Senest opdateret 22. februar 2019