Brug Rummet - Nyhedsbrev 54

- med ny inspiration til at bruge rumdata og rumteknologi

Enighed om EU’s nye rumprogram

13. marts kunne EU-ambassadørerne bekræfte rammerne for et samlet EU-rumprogram, herunder arbejdsopgaver for et EU-rumagentur. Programmet skal løbe i perioden 2021 – 2027 og vil omfatte både Copernicus, Galileo, overvågning af satellitter og rumaffald samt satellitkommunikation for myndigheder.

Invitation til ESA’s nye Business in Space Growth Network

Hvordan kan vi udnytte den internationale rumstation og Månen til kommercielle aktiviteter, der skaber nye indtjeningsmuligheder og vækst? Det kan du være med til at undersøge og sparre om i det nye netværk Business in Space Growth Network, BSGN. Send din interessetilkendegivelse inden 10. maj.

Geoforum har fokus på rummet og etablerer nyt satellitdataudvalg

Geoforum har på baggrund af en stigende interesse hos sine medlemmer for anvendelsen af satellitdata besluttet at etablere et satellitdataudvalg. Udvalget skal arbejde for at øge Geoforums medlemmers anvendelse af satellitdata f.eks. ved at deltage i arrangementet af kommende Kortdage.

Senest opdateret 15. marts 2019