Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Brug rummet Forskere og rummet

Forskere og rummet

Regeringen har som målsætning at fremme forskernes brug af data fra satellitter.
Kontakt
Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk


Forskere
Data fra Copernicus Sentinel 3A’s Synthetic Aperture Radar Altimeter viser forekomsten af ekstremt høje bølger til fare for skibstrafikken. Foto: ESA og CNES (2016)

Forskere kan udnytte data til nye erkendelser og bedre forudsigelser om vejr og klima, atmosfæren, isen på polerne, forandringer på kultur-, landbrugs- og skovarealer og meget andet.

Det kan senere føre til innovative ideer eller samarbejder mellem universiteter og virksomheder om nye smarte løsninger, der kan bidrage til en mere effektiv løsning af de opgaver som for eksempel landmænd og kommuner står overfor.

Adgang til data

EU-Kommissionens jordobservationsprogram Copernicus øger netop nu mængden, kvaliteten og leveringstiden af frit tilgængeligt data om jorden. De mange nye data kommer fra satellitter og utallige målestationer til lands, til vands og i luften. Satellitter har været brugt til at observere jorden i årtier, men Copernicus er begyndt at levere ekstra lange tidsserier af data af høj kvalitet om land, hav, is og atmosfære.

Også den europæiske rumorganisation, ESA's jordobservationssatellitter leverer data af høj kvalitet om blandt andet jordens magnetfelt, isens tykkelse, jordens vandindhold og saltindholdet i havene.

Dertil kommer, at det nye europæiske satellitnavigationssystem Galileo inden længe kommer til at levere mere præcis positionsbestemmelse, der vil åbne mulighed for andre nye erkendelser og viden om Jorden før, nu og i fremtiden.

Adgang til tilskud og finansering

Forskere har en række muligheder for støtte fra offentlige nationale og internationale fonde med forskellige krav og ansøgningsfrister. Nogle af dem er dedikeret til rumforskning, mens andre er mere generelle. Nogle af mulighederne kræver samarbejde med virksomheder og myndigheder eller partnere i andre lande.

Regeringen har et ønske om at øge kendskabet til og brugen af satellitdata. Derfor er der behov for et hurtigt overblik over de muligheder, man har som forsker.

Dertil kommer muligheder fra en række private fonde som ikke er indeholdt i denne oversigt.

Rådgivning og netværk

Som forsker med ønsker om at samarbejde med virksomheder kan det være svært at finde den rigtige partner. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har investeret 21 mio. kr. i nye netværks- og rådgivningsaktiviteter i 2017-2018. 

Eksempler på brug af data

Data kan for eksempel bruges til at få detaljeret information om verdenshavenes temperatur, saltholdighed, strømme, omfanget af havisens udbredelse og havoverfladen. Rådata fra satallitterne er gjort tilgængelig og brugervenlig gennem EU- Kommissionens projekt MyOcean som også Danmarks Tekniske Universitet deltager i.

Senest opdateret 15. august 2019