Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Brug rummet Myndigheder og rummet

Myndigheder og rummet

Brugen af satellitter kan gøre den offentlige sektor både smartere og mere effektiv. Læs om hvordan du som myndighed kan få adgang til data, få råd og vejledning og søge tilskud til at anvende satellitter i opgavevaretagelsen.
Kontakt
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Få adgang til gratis data

Som myndighed er du sikret kontinuerlig adgang til henholdsvis højkvalitetsdata fra nogle af de mest avancerede jordobservationssatellitter og muligheden for at anvende meget præcise navigationssignaler, som er beskyttet mod cyberangreb.

Få adgang til tilskud og finansering

Hvis du som myndighed er interesseret i at undersøge mulighederne for at anvende satellitter i et samarbejde med en virksomhed eller en forsker, er der gode muligheder for at søge tilskud eller finansiering til udvikling af nye løsninger.

Gode eksempler

Sentineller tager billede af græs i DK
Præcisionslandbruget får både billeder og navigation fra satellitter - ESA
Satellitter kan bruges til både jordobservation, navigation og kommunikation – og kan dermed integreres i mange forskellige myndighedsløsninger – fra analyser til overvågning og kontrol.

Et godt eksempel er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som har reduceret antallet af fysiske kontrolbesøg takket været en øget satellitbaseret overvågning af markerne som del af kontrollen med overholdelsen af reglerne for at modtage landbrugsstøtte fra EU.

Myndigheder har en vigtig rolle at spille i udviklingen af nye rumbaserede ydelser. De er ofte de første til at efterspørge ydelser, som senere bliver kommercialiseret. Af samme grund er virksomheder og forskere ofte interesseret i at indgå et i udviklingssamarbejde.

Et godt eksempel er Søfartsstyrelsen, som leder et udviklingsprojekt med støtte fra EU's Horizon 2020 udviklingsprogram. Målet er at digitalisere en stor del af den eksisterende informationsudveksling på havet bl.a. gennem brug af satellitter. I Projektet indgår både virksomheder, forskere og myndigheder fra Danmark og resten af Europa.

    Rådgivning og netværk

    Som myndighed kan det være svært at finde de rigtige kommercielle partnere. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har investeret 21 mio. kr. i nye netværks- og rådgivningsaktiviteter i 2017-2018. To hotlines står samtidig parat til at hjælpe med at svare på spørgsmål om Copernicus og hente gratis rådgivning hos ESA.

    Det Tværministerielle Rumudvalg har fokus på myndighederne

    Arbejdet med at udbrede anvendelsen af rumsystemer i det offentlige koordineres i dag af 8 ministerier i Det Tværministerielle Rumudvalg under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det sker med henblik på at følge implementeringen af regeringens rumstrategi og lære af hinandens erfaringer.

    Senest opdateret 15. august 2019