Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Brug rummet Regeringen opruster på rumområdet – få overblikket her

Regeringen opruster på rumområdet – få overblikket her

I 2015 og særligt i løbet af 2016 og 2017 blev rumområdet i Danmark styrket med en lang række initiativer og tilbud fra både regeringen og Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Kontakt
Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Da det kan være svært at få overblikket over de mange initiativer og muligheder på rumområdet, kommer her et overblik: 

Nyt kontor, ressort og regeringsstrategi 

Det første selvstændige kontor for rummet blevet etableret d. 1. februar 2016 i det der dengang hed Styrelsen for Forskning og Innovation under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Efter en omorganisering er rumkontoret fra 1. januar 2017 en del af Styrelsen for Forskning og Uddannelse i samme ministerium. 

I maj 2016 blev der nedsat et Tværministerielt Rumudvalg med medlemmer fra 8 ministerier. Her koordineres alle rumaktiviteter. Udvalget blev nedsat i forlængelse af at uddannelses- og forskningsministeren d. 8. maj 2015 fik et nyt ressort for koordination af alle rumaktiviteter i staten.

Regeringens nationale rumstrategi blev offentliggjort d. 14. juni 2016 og sætter den politiske ramme for ministeriernes arbejde på rumområdet. Følg med i implementeringen af de 46 initiativer i implementeringsplanen.

  Første rumlov

  Lov om det Ydre Rum blev vedtaget af Folketinget d. 3. maj 2016. Loven regulerer for første gang danske rumaktiviteter.

  Ny rumstatistik

  Danmarks Statistik har indgået en aftale med Styrelsen for Forskning og Uddannelse om at levere statistik vedrørende anvendelsen af satellitter i landbruget og en lang række andre brancher i Danmark. Styrelsen for Forskning og Uddannelse og, Danmarks Statistik samarbejder med bl.a. OECD om at lave den nye statistik. 

  Ny hotline for Copernicus

  Danmarks rum-hotline gik i luften og giver mulighed for at få gratis rådgivning hos eksperterne i Den Europæiske Rumorganisation ESA. Rådgivningen finansieres af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

  Copernicus Relay er Europa-Kommissionens navn for et nyt europæisk netværk af informations- og rådgivningssteder, som skal formidle viden om EU’s Copernicus program. Styrelsen for Forskning og Uddannelse udgør sammen med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og DMI den danske del af Copernicus Relay. Rumportalen Brug Rummet og Danmarks Copernicus Hotline er en vigtig del af de danske Copernicus Relay aktiviteter.

  Nye temaopslag og netværk

  Innovationsfonden er Danmarks største udviklingsprogram og giver støtte til både strategisk forskning og kommercialisering af nye ideer til produkter og services. På rumområdet har fonden uddelt 15 mio. kr. i 2016. I 2017 er der afsat yderligere 25 mio. kr. til rum- og droneområdet. Fonden har også et særligt program for små og mellemstore virksomheder. 

  FORCE Technologies, Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og DHI er alle Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS’er) og er gået sammen med veletablerede innovationsnetværk såsom CENSEC, Infinit og Inbiom om at bistå virksomheder med at udvikle nye kommercielle ideer og en lang række teknologiske tjenester til rumsektoren – fra databehandling til satellitter. Deres aktiviteter i 2017 – 2018 er finansieret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse 

   

    

     

     

    Senest opdateret 15. august 2019