Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Rumområdet Brug rummet Tilskud og finansiering

Tilskud og finansiering

Der er forskellige nationale og internationale muligheder for at søge støtte til at realisere din projektidé inden for rumområdet.
Kontakt
Anders Møller Holmegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Find det program, som passer dig bedst

Hvert af programmerne kan noget forskelligt og stiller også forskellige krav til dig som projektudvikler. Det gælder om at finde det program, som passer bedst til dig, og hvor du er nu.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har sammen med Innovationsfonden udgivet en informationsfolder, der oplyser om støttemuligheder for SMV’er og vidensmiljøer, der ønsker hjælp til finansiering af innovationsprojekter.

 

Sammenligning af Horizon 2020, ESA og Innovationsfonden
Horizon 2020 Den europæiske rumorganisation (ESA) Innovationsfonden
Styrker dit internationale netværk Yder teknisk sparring på højt niveau og relativt mindre fokus på internationalt netværksdannelse Kort tid til svar.
Opfølgning/feedback på ansøgningen.
Arbejdsprogram med specifikke emner Mulighed for selv at vælge emner samt arbejdsprogram med specifikke udbud af teknologiske løsninger. Både åbne indkaldelser og temaopslag.
Mellem 0 og 30 procent egenfinansiering 50 procent egenfinansiering (ved industriinitierede aktiviteter) samt fuldt finansierede (ved udbud). 50 procent egenfinansiering. Støtter (også) iværksættere og start-ups.
Støtter både upstream og downstream Traditionelt stærkt fokus på upstream. Begyndende fokus på downstream. Støtter både upstream og downstream.

SMV deltagelse tæller positivt ved pointlighed i evalueringen.
SMV Instrumentet (særligt program)

Flere programmer målrettet SVM'er og industripolitik med fokus på SMV'er. Programmer målrettet SMV'er (f.eks. Innobooster).

Er du interesseret i at få et internationalt netværk, så passer EU's Horizon 2020 måske bedst til dig. Men har du behov for teknisk sparring på et højt niveau i løbet af projektet, så er ESA nok snarere stedet. Eller har du brug for at skærpe din forretningsplan, så kunne Innovationsfonden være det rigtige sted at starte.

Hvis du har spørgsmål til i hvilke programmer, hvor du bedst kan realisere din idé, så ring til Anders Møller Holmegaard i kontoret for Rum for at få sparring, bistand og informationer om de aktuelle frister og deadlines i de forskellige programmer. Vi kan sammenligne programmerne på flere parametre. Vores hovedekspertise er EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon2020, og ESA, men vi kender naturligvis mulighederne i de øvrige programmer. 

virksomhederforskeremyndigheder.png

 

Nationale og internationale programmer

Der findes specifikke rumprogrammer i ESA eller EU, som støtter alt fra udvikling af apps til nye materialer til brug i rummet. Men der findes også muligheder uden for de specifikke rumprogrammer. Rumteknologi og ikke mindst satellitdata bruges nemlig som værktøjer til at løse mange andre vigtige samfundsudfordringer.

Tilskudsprogrammerne retter sig mod forskellige målgrupper. ESA henvender sig primært til virksomheder og forskere og yder både tilskud til gode idéer og gennemfører egne udbud, mens der i Horizon 2020 er muligheder for både virksomheder, forskere og myndigheder. I Innovationsfonden findes der gode støttemuligheder for både virksomheder, myndigheder og forskere, som indgår i partnerskaber med virksomheder. Endelig er der også mulighed for at få støtte til forskningsaktiviteter, der bruger rummet, i Det Frie Forskningsråd.

De væsentligste rum-relaterede programmer med dansk deltagelse er: 

Senest opdateret 29. maj 2020