Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond yder finansiel støtte til forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne ideer. Midlerne udbydes uden tematiske begrænsninger. Derfor er der også mulighed for at få støtte til forskningsaktiviteter, der bruger rummet.

Fonden støtter konkrete tidsbegrænsede forskningsaktiviteter, og har videnskabelig kvalitet som det vigtigste vurderingskriterium ved udmøntning af midler.

Fonden udbyder midlerne gennem en række virkemidler, der hver især understøtter forskellige formål. Det kan f.eks. være stipendier målrettet forskellige grupper såsom særligt talentfulde yngre forskere, stipendier der skal styrke mobiliteten blandt forskere eller støtte til forskningsprojekter, der skal fremme kvaliteten i dansk forskning.

 

Senest opdateret 29. maj 2020