ESA - European Space Agency

Medlemskabet af den europæiske rumorganisation giver danske forskere og virksomheder mulighed for at deltage i teknologiudvikling og rummissioner og direkte adgang til data fra de nyeste satellitfaciliteter.
Kontakt
Gorm Kofoed Petersen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

ESA logo

Danmarks bidrag til ESA er på 225 mio. kr. årligt eller lige under én procent af ESA's budget. Ifølge ESA konventionen har hvert medlemsland krav på at få sin investering i organisationen retur i form af kontrakter til industri og forskningsinstitutioner (juste retour). Denne retur opnås gennem en bred palet af programmer inden for områder som jordobservation, bemandet rumfart, telekommunikation, løfteraketter og navigation.

Senest opdateret 15. august 2019