Gå til indhold

Horizon2020

Horizon 2020 er EU's støtteprogram for forskning og innovation
Kontakt
Anders Møller Holmegaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 26
Email: and@ufm.dk

Midlerne i Horizon 2020 kan søges af virksomheder, forskere, universiteter, forskningsinstitutioner, offentlige institutioner, foreninger, NGO´er m.fl. Midlerne uddeles i åben konkurrence, og pengene følger dermed de mest innovative ideer, den bedste forskning og de stærkeste konsortier.

Virksomheder-forskere-myndighederHorizon2020

Rumprogrammet i Horizon 2020

På rumområdet er det muligt at søge støtte til projekter, der bl.a. udnytter data fra EU’s satellitprogrammer, Galileo og Copernicus eller videreudvikler teknologi, der skal fremme den europæiske konkurrenceevne inden for rumindustrien. I Horizon 2020 er der med enkelte undtagelser krav om, at ansøgningskonsortiet skal bestå af minimum tre deltagere fra minimum tre forskellige lande. EU-Kommissionen offentliggør hvert år et opslag med de konkrete emner, du kan søge om støtte til.

ESA_Galileo_antenna_at_Europe_s_Spaceport.jpgDet Europæiske Forskningsråd (ERC)

Det Europæiske Forskningsråd yder støtte til talentfulde forskere fra hele verden. Du kan søge støtte til forskningsprojekter inden for alle videnskabelige områder og emner, som kan bidrage til forskningsmæssige gennembrud for Europa. Det er en forudsætning, at forskningen gennemføres i et EU-medlemsland eller et associeret land. Programmet består af en række forskellige bevillingstyper: Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant Proof of Concept Midlerne udbydes i åben konkurrence og kan søges af både nye og erfarne forskere. Ansøgerens erfaring har dog indflydelse på, hvilken bevillingstype der kan ansøges om. Den videnskabelige kvalitet er det eneste evalueringskriterium for støtten. Der kan opnås støtte i op til fem år.

Rådgivning og Vejledning om Horizon2020

Du kan få råd og vejledning om muligheder i Horizon2020 hos EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsministeriet og hos rådgivernetværket, EU-DK Support, der tæller 45 organisationer rundt i landet.

 

Senest opdateret 29. maj 2020